Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

13 Učení klasifikátorů II

Náplní tohoto cvičení je pokračování v metodách klasifikace v případě neznámého pravděpodobnostního modelu dat. Budeme se věnovat lineárnímu klasifikátoru.

  • kvíz
  • semestrální úlohy - dotazy
  • dotazy k předmětu

Kvíz - Klasifikátory II

  • on-line výuka, vysvětlení na příkladu
  • příklad I: testování na COVID-19
  • příklad II: nebezpečí přeučení klasifikátorů
  • bez bodového hodnocení
  • prezentace Classifiers2.pdf

Zadání

courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_13.txt · Last modified: 2021/05/25 17:36 by kostkja2