Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení

Distanční forma výuky. Výuka ve cvičeních bude probíhat prostřednictvím BBB ve standardních časech podle rozvrhu. On-line místnost bude otevřena v předstihu (dle potřeby 5-15min) před začátkem cvičení, vlastní výuka začíná v čase cvičení podle rozvrhu.

Termíny odevzdání jednotlivých samostatných úloh jsou v BRUTE. Záměrně je nepíšeme sem, aby nevznikaly problémy s konzistencí.

Cvičící: Jana Kostlivá, Zdeněk Straka, Petr Švarný

Sloupec č.par. označuje konkrétní paralelku, sloupec č.t. pořadové číslo týdne v semestru, sloupec v.t. pořadové číslo výukového týdne, tedy programu cvičení. Ve druhé půlce semestru je v tom trochu zmatek, tak prosím opatrně.

datum č.par. č.t. v.t. náplň
17.02.2021 101,102 1 1 Úvodní cvičení. Osvěžíme dovednosti v Pythonu. Naprogramujeme rozhodnutí o řešitelnosti n-1 puzzle. Představíme AI-Gym a bludiště
18.02.2021 103,104
19.02.2021 105,106
24.02.2021 101,1022 2 Prohledávání. Úplné prohledání stavového prostoru, čas, paměť, cena. Jak prohledání urychlit, heuristiky.
25.02.2021 103,104
26.02.2021 105,106
03.03.2021 101,1023 3 Herní (adversariální) prohledávání I. Jak minimalizovat soupeřův zisk. Hra Reversi
04.03.2021 103,104
05.03.2021 105,106
10.03.2021 101,1024 4 Adversariální prohledávání II. Jak zmenšit velký strom - prořezávání.
11.03.2021 103,104
12.03.2021 105,106
17.03.2021 101,1025 5 Sekvenční rozhodování I. Zpátky k bludišti, ale co když se robot/agent občas splete, něco se nepovede? Který stav (políčko) je lepší. úloha MDPs
18.03.2021 103,104
19.03.2021 105,106
24.03.2021 101,1026 6 Sekvenční rozhodování II. Zkusme policy počítat přímo.
25.03.2021 103,104
26.03.2021 105,106
31.03.2021 101,1027 7 Posilované učení I Ještě v bludišti. Co v případě, když model chování robota-agenta neznáme?
01.04.2021 103,104
02.04.2021 105,106 - Svátek
07.04.2021 101,1028 8 Posilované učení II Explorace vs. Exploitace, aneb jak neustrnout na nalezeném řešení úloha RL
08.04.2021 103,104
09.04.2021 105,106 7 Posilované učení I Ještě v bludišti. Co v případě, když model chování robota-agenta neznáme? úloha RL
14.04.2021 101,1029 9 Posilované učení III; opouštíme přehledný tabulkový svět.
15.04.2021 103,104
16.04.2021 105,106 8 Posilované učení II Explorace vs. Exploitace, aneb jak neustrnout na nalezeném řešení
21.04.2021 101,10210 10 Bayesovské rozhodování I Nejprve trochu procvičíme všechnny ty pravděpodobnosti, sdruženou, marginální, podmíněnou.
22.04.2021 103,104
23.04.2021 105,106 9 Posilované učení III; opouštíme přehledný tabulkový svět.
28.04.2021 101,10211 11 Bayesovské rozhodování II Jak nalézt strategii rozhodování zvážením rizika. Úloha Strojové učení
29.04.2021 103,104
30.04.2021 105,106 10 Bayesovské rozhodování I Nejprve trochu procvičíme všechnny ty pravděpodobnosti, sdruženou, marginální, podmíněnou. Úloha Strojové učení
05.05.2021 101,10212 12 Učení klasifikátorů I Jak vytrénovat rozhodovací stroj - klasifikátor z dat.
06.05.2021 103,104
07.05.2021 105,106 11 Bayesovské rozhodování II Jak nalézt strategii rozhodování zvážením rizika.
12.05.2021 101,10213 - Rektorský den
13.05.2021 103,104 Dobrovolná konzultace
14.05.2021 105,106 12 Učení klasifikátorů I Jak vytrénovat rozhodovací stroj - klasifikátor z dat.
19.05.2021 101,10214 13 Učení klasifikátorů II Trénink dělá mistra a tak pokračujeme.
20.05.2021 103,104
21.05.2021 105,106

Pravidla

Cvičení nejsou povinná. Docházku budem sledovat pro naši potřebu, např. pro zapamatování jmen. Předpokládáme, že diskuse nad problémy a konzultace k úlohám budou probíhat na cvičení. V případě dlouhodobější nepřítomnosti kontaktujte svého cvičícího a domluvte si individuální konzultace.

courses/b3b33kui/cviceni/start.txt · Last modified: 2021/02/17 17:48 by kostkja2