Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Hodnocení a termíny

Termín odevzdání úlohy je v Upload Systému.

Bodové hodnocení

Hodnocení je rozděleno následovně:

  1. Minimální úspěšné splnění úlohy vyžaduje agenta, který vrátí korektní cestu. Pokud cesta neexistuje, výsledné řešení je prazdná množina.
  2. Manuální hodnocení je založeno na hodnocení kódu (clean code).
Hodnocený výkon min max poznámka
Kvalita algoritmu 0 5 Ohodnocení algoritmu automatickým evaluačním systémem.
Kvalita kódu 0 2 Komentáře, struktura, elegance, čistota kódu, vhodné pojmenování proměnných…

Kvalita algoritmu:

  • bude testováno na vícero bludištích, různě veliké a komplexní
  • je cesta validní? - neprochazí zdí, je spojitá na 8-okolí
  • je cesta optimální?

Kvalita kódu:

  • vhodné komentáře, nebo kód je srozumitelný natolik, že komentáře nepotřebuje
  • rozumně dlouhé, respektive krátké metody/funkce
  • jména proměnných (podst. jména) a funkcí (slovesa) pomáhají čitelnosti a srozumitelnosti
  • kusy kódu se neopakují (žádné copy-paste)
  • rozumné šetření pamětí a procesorovým časem
courses/b3b33kui/cviceni/prohledavani_stavoveho_prostoru/hodnoceni.txt · Last modified: 2019/02/17 14:59 by spurnvoj