Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

06 Sequential II

Pokračujeme v sekvenčním rozhodování. Jak počítat vhodnou policy přímo?

Kvíz - Policy iteration/evaluation

  • bodovaný, bonusových 0.5bodu
  • řešení odevzdat do BRUTE do úlohy lab06quiz, do půlnoci dne, kdy běží dané cvičení
  • formát: textový soubor, fotka řešení na papíře, pdf - co Vám nejlépe vyhovuje a dokážeme to přečíst
  • správné řešení prodiskutujeme na příštím cvičení

Zadání kvíz

Hledání optimální policy

Samostatná úloha

Pokračování v samostatné úloze Markovské rozhodovací procesy.

courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_07.txt · Last modified: 2021/03/27 14:11 by kostkja2