Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

08 Reinforcement II

Jak se pořád neopakovat. Už jsme našli cestu, ale možná někde vedle existuje i lepší.

Kvíz I

  • tradiční kvíz, tentokrát na výpočet Q hodnot z trénovacích epizod pomocí metody časových diferencí
  • bodovaný, bonusových 0.5bodu
  • řešení odevzdat do BRUTE do úlohy lab08quiz, do půlnoci dne, kdy běží dané cvičení
  • formát: textový soubor, fotka řešení na papíře, pdf - co Vám nejlépe vyhovuje a dokážeme to přečíst
  • správné řešení prodiskutujeme na příštím cvičení

Zadání kvíz I

Kvíz II - Analýza vlivu discount faktoru na určování policy

Samostatná práce

Práce na úloze Markovské rozhodovací procesy.

Můžete postupně začít pracovat na úloze Posilované učení.

Reinforcement learning plus

Reinforecement learning je nyní velmi aktivní oblastí, podporovanou také rychlým pokrokem v oblasti učení hlubokých neuronových sítí. Pár odkazů pro další ínspiraci

courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_09.txt · Last modified: 2021/04/17 14:50 by kostkja2