Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Hodnocení

Úlohy Klasifikace znaků a Určení optimálního parametru klasifikátoru jsou hodnoceny zvlášť.

Klasifikace znaků

Klasifikátory jsou v AE ohodnoceny jen z hlediska funkčnosti a otestovány na malém datasetu. Avšak body dostanete až z “turnaje”, kdy se klasifikátory sběhnou na velkém datasetu.
  • Ohodnocení klasifikátoru podle nejbližšího souseda (k-NN) evaluačním systémem podle tabulky níže. [0–3 bodů]
  • Ohodnocení Bayesovského klasifikátoru za předpokladu nezávislosti podmíněných pravděpodobností evaluačním systémem podle tabulky níže: [0–5 bodů]
  • Kvalita kódu: [0–2 bodů]
k-NN
správně klasifikováno počet bodů
>95% 3
>80% 2
>60% 1
=<60% 0
Bayesovský klasifikátor
správně klasifikováno počet bodů
>82% 5
>75% 4
>70% 3
>65% 2
>60% 1
>55% 0.5
=<55% 0

Výběr optimálního klasifikátoru

  • Hodnocení bude uděleno na základě pdf reportu v závislosti na optimalitě řešení a kvalitě zdůvodnění zvoleného řešení. [0–5 bodů]
courses/b3b33kui/cviceni/strojove_uceni/hodnoceni.txt · Last modified: 2021/05/03 13:02 by svarnpet