Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Apache Maven

Maven je tzv. build nástroj především pro jazyk Java. Jeho cílem je usnadnit správu projektů v Javě a jejich kompilaci. Samotný Maven je rozšiřitelný pomocí pluginů. Základním souborem pro Maven je soubor 'pom.xml' (pom je zkratka pro Project Object Model). V tomto souboru se ve formátu xml nacházejí informace o projektu včetně využívaných knihoven apod.

Maven má předem danou adresářovou strukturu, která popisuje jaké soubory mají být kam umístěny. Základní struktura je tato

pom.xml soubor pom.xml
./src/main/java/ adresář se zdrojovými kódy
./src/test/java/ adresář se zdrojovými kódy testů
./target/ adresář se zkompilovanými soubory, vytváří si Maven sám

Dependence

Pokud začnete používat Maven na menším projektu, nejčastější motivací pravděpodobně bude systém dependencí. Jedná se o způsob, jak k projektu snadno přidat externí knihovny. Každá knihovna je popsána pomocí trojice atributů (stejně jako každý Maven projekt):

  • ArtifactId
  • GroupId
  • Version

Pokud tyto atributy přidáme do souboru 'pom.xml', Maven tyto knihovny automaticky vyhledá a stáhne. Zároveň také stáhne všechny, knihovny, na kterých je požadovaná knihovna závislá.

Další informace o Mavenu naleznete například na oficiálním webu.

courses/b0b36pjv/tutorials/07/maven.txt · Last modified: 2018/02/06 08:43 (external edit)