Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

1. Cvičení

Toto cvičení je zaměřeno na seznámení se s prostředím učebny, vývojovým prostředím a dalšími nástroji, které budete potřebovat pro práci v semestru. Po skončení tohoto cvičení budete schopni vytvořit jednoduchý program v Javě, který získává parametry z příkazového řádku, zkompilovat ho, spustit, distribuovat na jiný počítač.

Nástroje pro práci v semestru

BRUTE

Zde budete odevzdávat svoje domácí úkoly. Adresa je https://cw.felk.cvut.cz/brute.

OwnCloud

OwnCloud je cloudové úložiště.Toto úložiště se hodí pro menší objemy dat, které chcete mít k dispozici přes webové rozhraní nebo je automaticky synchronizovat mezi svými počítači. Jako studenti ČVUT máte k dispozicici 100GB prostoru.

Návod na základní použití OwnCloud

Vývojové prostředí: Netbeans nebo IDEA

V tomto předmětu se implicitně používá pro práci vývojové prostředí Netbeans 8+, nebo IntelliJ IDEA. Pokud jste zvyklí na jiné vývojové prostředí (Eclipse a další), můžete ho samozřejmě používat i nadále, ale počítejte s tím, že se částečně připravujete o support k IDE od svého cvičícího.

Návod na instalaci a použití Netbeans nebo Návod na instalaci IntelliJ IDEA

Návod na gitlab

</br>

Jak v NetBeans vytvořit spustitelný JAR:

Je potřeba použít plugin maven-jar-plugin a do pom.xml mezi tagy <project> </project> doplnit:

...
<build>
 <plugins>
  <plugin>
	<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
	<artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
	<version>3.2.0</version>
	<configuration>
	 <archive>
	  <manifest>
		<mainClass>JMENO.MAIN.CLASS.KOMPLETNI</mainClass>
	  </manifest>
	 </archive>
	</configuration>
 </plugin>
 </plugins>
</build>
...

Konfigurace Mavenu pro vytvoření JAR se všemi závislostmi

...
<plugin>
 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
 <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
 <version>3.2.0</version>
        
 <configuration>
  <archive>
  <manifest>
   <mainClass>JMENO.MAIN.CLASS.KOMPLETNI</mainClass>
  </manifest>
  </archive>
  <descriptorRefs>
  <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef> <!--doplnek jmena vystupniho souboru -->
  </descriptorRefs>
  </configuration>
      
  <executions>
   <execution>
   <id>make-assembly</id> <!-- this is used for inheritance merges -->
   <phase>package</phase> <!-- bind to the packaging phase -->
   <goals>
    <goal>single</goal>
   </goals>
   </execution>
  </executions>
</plugin>
...

Úkoly na cvičení

 1. Naimportujte si zdrojové kódy programu PJV-lab01. Ke stažení zde. Zdrojový kód si projděte. S cvičícím projděte jednotlivé části kódu, abyste si byli jisti, že víte, který řádek k čemu slouží.
 2. Vytvořte program, který z příkazového řádku přečte několik čísel, ty sečte a výpše výsledek na konzoli. Pokud žádné parametry na příkazovém řádku nebudeou zadané, vypíše na chybový výstup text “No input detected!”
 3. Pokuste se program zkompilovat, vytvořit .jar soubor a spustit ho z příkazové řádky.

mudromar@desktop:~/PJV-1/lab01xx/src/cz/cvut/fel/pjv$ javac Lab01Solution.java Lab01.java 
mudromar@desktop:~/PJV-1/lab01xx/src$ java cz/cvut/fel/pjv/Lab01
Příprava a spuštení .jar balíčku - POZOR!!! v učebně nejsou správně nastaveny cesty, venujte pozornost prikazu jar!!!
mudromar@desktop:~/PJV-1/lab01xx/src$ /opt/jdk1.8.0_73/bin/jar cfe lab01.jar cz/cvut/fel/pjv/Lab01 ./cz/cvut/fel/pjv/Lab01.class ./cz/cvut/fel/pjv/Lab01Solution.class
mudromar@desktop:~/PJV-1/lab01xx/src$ java -jar lab01.jar 

Spuštění .JAR souboru vytvořeného v Netbeans bez správného manifestu:

java -cp ./mavenproject-1.0-SNAPSHOT.jar cz.cvut.fel.pjv.Lab01

courses/b0b36pjv/tutorials/01/start.txt · Last modified: 2020/02/18 13:42 by mudromar