Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Domácí úkoly

Domácí úkoly se odevzdávají vždy do odevzdávacího systému na adrese http://cw.felk.cvut.cz/upload. Pro dotazy ohledně domácích úkolů je možné využít diskusní forum na US. Jednotlivá témata na fóru by měla být vhodně pojmenována, aby se v nich mohli orientovat i ostatní studenti. Používejte tedy při zakládání diskusních vláken názvy s uvedeným číslem úkolu, tedy např.: “HWxx - Vystizny nazev problemu”.

Termíny odevzdání domácích úkolů pro prezenční studium v LS 2019/2020:

  • 1. domácí úkol - podle cvičení 9.13. 3. 2020 vždy v 23:59
  • 2. domácí úkol - podle cvičení 16.20. 3. 2020 vždy v 23:59
  • 3. domácí úkol - podle cvičení 23.27. 3. 2020 vždy v 23:59
  • 4. domácí úkol - podle cvičení 30. 3.3. 4. 2020 vždy v 23:59
  • 5. domácí úkol - podle cvičení 6.10. 4 .2020 vždy v 23:59

Pozdní odevzdání je penalizováno (první započatý týden prodlení ztrátou 2 bodů, druhý týden ztrátou 5 bodů), domácí úkol se považuje za odevzdaný, pokud prošel úspěšně všemi testy.

Odevzdání všech domácích úkolů (tj. i opoždeně, za 0 bodů) je podmímnkou k udělení zápočtu.

Pokus o obcházení některého z testů, který nebude v souladu se zadáním (typicky náhodné zkoušení výsledků, využití známých i neznámých chyb v BRUTE, apod.) bude penalizováno udělením 0 bodů za daný domácí úkol a jeho povinností ho přepracovat.

Domácí úkoly jsou kontrolovány na výskyt plagiátů.
courses/b0b36pjv/hw/start.txt · Last modified: 2020/02/11 11:10 by seredlad