Warning
This page is located in archive.

Domácí úkoly

Domácí úkoly se odevzdávají vždy do odevzdávacího systému na adrese http://cw.felk.cvut.cz/upload. Pro dotazy ohledně domácích úkolů je možné využít diskusní forum na US. Jednotlivá témata na fóru by měla být vhodně pojmenována, aby se v nich mohli orientovat i ostatní studenti. Používejte tedy při zakládání diskusních vláken názvy s uvedeným číslem úkolu, tedy např.: “HWxx - Vystizny nazev problemu”.

Termíny odevzdání domácích úkolů pro prezenční studium v LS 2019/2020:

  • 1. domácí úkol - podle cvičení 9.13. 3. 2020 vždy v 23:59
  • 2. domácí úkol - podle cvičení 16.20. 3. 2020 vždy v 23:59
  • 3. domácí úkol - podle cvičení 23.27. 3. 2020 vždy v 23:59
  • 4. domácí úkol - podle cvičení 30. 3.3. 4. 2020 vždy v 23:59
  • 5. domácí úkol - podle cvičení 6.10. 4 .2020 vždy v 23:59

Pozdní odevzdání je penalizováno (první započatý týden prodlení ztrátou 2 bodů, druhý týden ztrátou 5 bodů), domácí úkol se považuje za odevzdaný, pokud prošel úspěšně všemi testy.

Odevzdání všech domácích úkolů (tj. i opoždeně, za 0 bodů) je podmímnkou k udělení zápočtu.

Pokus o obcházení některého z testů, který nebude v souladu se zadáním (typicky náhodné zkoušení výsledků, využití známých i neznámých chyb v BRUTE, apod.) bude penalizováno udělením 0 bodů za daný domácí úkol a jeho povinností ho přepracovat.

Domácí úkoly jsou kontrolovány na výskyt plagiátů.
courses/b0b36pjv/hw/start.txt · Last modified: 2020/02/11 11:10 by seredlad