Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Semestrální práce

Témata

Jsou doporučena témata, která budou v souladu s předmětem Databázové systémy (témata ZDE). Semestrální práce z databázových systému je vhodné koncipovat jako aplikace Client-Server s komunikací po síti (především tak je možné rozumně použít technologie probírané v cvičeních). Po dohodě s cvičícím je ale možné vybrat si i jiné - vlastní, pokud bude splňovat všechny náležitosti SP.

Vzhledem k tomu, že se předpokládá práce ve dvojici a témata předmětu DBS jsou obvykle typu informační systém, doporučujeme práci koncipovat jako distribuovanou aplikaci klient-server. Klientská část se bude primárně starat o komunikaci se serverem (např. po síti), vizualizaci a vstup uživatelských dat. Serverová část bude zajišťovat data ve vhodné formě z externího úložiště (např. SQL databáze), bude kontrolovat konzistenci dat a poskytovat data klientské aplikaci. Je tedy potřeba definovat vhodný komunikační protokol mezi klientem a serverem.

Odevzdání

Práce bude odevzdána v předepsaných týdnech (dva poslední týdny semestru). Odevzdání ve zkouškovém termínu není možné, pouze ve výjimečných případech (nemoc apod.) lze po domluvě s cvičícím umožnit odevzdání v prvním týdnu zkouškového období.

Termíny

Do 3.4.2020 bude na GitLabu - konkrétně ve skupině https://gitlab.fel.cvut.cz/B192_B0B36PJV - založen projekt, a na stránce Wiki popsaná téma a cíl projektu, rozpracovaná dokumentace z hlediska uživatele (např. manuál) a z pohledu programátora (popisy tříd, stavů aplikace, použité technologie, knihovny, apod.) případné dělba práce. Hodnotí se dodržení termínu, dále kvalita a rozsah dokumentace

Témata pro samostatnou práci

Je samozřejmě možné pracovat i samostatně. Semestrální práce tak bude menšího rozsahu, ale musí být splněny všechny podmínky pro vypracování SP.

Podmínky pro vypracování SP

 1. Pracuje se ve dvojicích nebo jednotlivě. Členové týmu nemusí být ze stejného cvičení.
 2. Práce je vyvíjena za pomoci verzovacího systému GIT. Veškeré změny jsou ukládány výhradně na http://gitlab.fel.cvut.cz. Zadání pište do wiki u Vašeho projektu.
 3. Na Gitlabu bude ve wikipedii do předepsaného termínu zapsáno téma práce a jména obou účastníků projektu.
 4. Ve wiki bude udržována zvláštní stránka s odhadem pracnosti jednotlivých částí práce a rozdělení úkolů každého z týmu.
 5. Oba členové týmu se v předepsaný týden musí společně zúčastnit kontrolního pohovoru nad vypracovaným objektovým návrhem práce a předpokládaným protokolem komunikace klient-server (bude-li použit).
 6. Oba členové týmu se musí společně zúčastnit odevzdání práce na konci semestru. Oba musí rozumět a být schopni odpovědět na otázky ohledně všech částí kódu (tedy ne jen svých).

Technické požadavky na semestrální práci:

 1. Bude dokladovatelný progres projektu na Gitlabu.
 2. Projekt bude v Mavenu.
 3. Oba učástníci projektu musí vytvořit GUI (nemusí být shodné náročnosti). Alespoň jedno netriviální okno bude vytvořeno bez požití Designeru v Netbeans nebo jiném “klikacím” nástroji.
 4. V projektu budou rozumně použita vlákna (za to se nepovažuje použití např. třídy Timer).
 5. Několik netriviálních tříd bude pokryto unittesty
 6. Budou použity loggery.
 7. Javadoc - Veškeré public prvky v programu musí mít smysluplný Javadoc
 8. Kód bude vhodně okomentován.
 9. Návod/Popis - Na wiki FEL GitLabu musí být návod na používání programu (uživatelský manuál) a popis programu - jeho vlastností, struktura projektu, použité technologie (technická dokumentace). Pozor, nesuplujte Javadoc.
 10. Angličtina - všechno kromě dokumentace na GitLabu musí být v angličtině. Anglicky musí být i Javadoc.
courses/b0b36pjv/semestral/start.txt · Last modified: 2020/04/15 09:05 by seredlad