Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Šachy

V jazyce Java s využitím grafického uživatelského rozhraní (GUI) napište program pro hru šachů pro dva hráče.

Základní funkcionalita

  • hra dvou hráčů
    • člověk vs. člověk
    • příprava pro hru člověk vs. počítač (hru počítače lze demonstrovat např. náhodným generátorem platných tahů)
  • kompletní kontrola pravidel hry (střídání hráčů, tahy jednotlivých figur, rošáda, braní mimochodem - en passant, atd.)
  • možnost uložení a načtení rozehrané partie
  • možnost manuálního umístění figur před zahájením hry
  • šachové hodiny (využití vláken)

Další úkoly

Každý musí implementovat minimálně jednu z následujících vlastností/úkolů:

courses/b0b36pjv/semestral/sachy.txt · Last modified: 2018/02/06 08:43 (external edit)