Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

OwnCloud

Po nalogování do systému:

 1. Přihlásíme se ke službě ownCloud přes webové rozhraní https://owncloud.cesnet.cz.
 2. k ověření použijeme účet ČVUT
 3. nastavíme si heslo (vpravo nahoře klikněte na své jméno a “osobní”)
 4. (na vlastním počítači nainstalujeme klienta, v učebnách již nainstalován)
 5. Spustíme ownCloud klienta jedním z následujících způsobů:
  1. Alt+F2 a napiště “owncloud” a Enter
  2. klikneme vlevo nahoře na “DashHome” - napíšeme “owncloud”
  3. otevřeme terminal Ctrl+Alt+t a napíšeme “owncloud”
 6. Přihlásíme se na:
  1. server: owncloud.cesnet.cz,
  2. login: login@cvut.cz,
  3. password jaké jsme si nastavili
 7. local sync folder nechame “owncloud”
 8. klikneme na ikonku owncloud (vpravo nahoře)
  1. nastavíme si spouštění ownCloud klienta hned po spuštění systému: settings > general > launch on startup
  2. odebereme současnou sync folder (pokud byste ve větší míře používali ownCloud, nevešel by se vám owncloud (100GB) do vaší domovské složky (1GB).
  3. vytvoříme novou sync folder například složku domovsky_adresar/fel a tu namapujeme na vzdálenou složku fel. S tímto počítačem se bude synchronizovat pouze obsah této složky.
 9. V předchozím bodě jsme si vytvořili složku, do které si mužeme dávat naše projekty a pokud budeme mít zapnutého klienta, tak se nám budou synchronizovat na náš ownCloud. Tedy budeme moci k našim projektům i na počítači doma.

Informace o službě najdete na stránkách: http://www.cesnet.cz/sluzby/owncloud/

Podrobněji na : https://du.cesnet.cz/wiki/doku.php/cs/navody/owncloud/start

courses/b0b36pjv/tutorials/01/owncloud.txt · Last modified: 2018/02/22 11:13 by seredlad