Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

7 - Dynamicky alokované pole 1/2

Pole v dynamické paměti

#include <stdlib.h>
 
int main()
{
	// volani malloc(pocet bytu) vrati adresu v dynamicke pameti, pokud to bylo uspesne volani
	// adresa je datoveho typu void*, je vhodné ji přetypovat
 
	int *a, *b;
	const int n = 4;
 
	a = (int *)malloc(n*sizeof(int));
	b = (int *)calloc(n, sizeof(int));
 
	if (a == NULL)
	{
        // kontrola, zda se podařilo alokovat potřebnou pamět, měla by být vždy
        // zde chybí kontrola pole b
		printf("nedarilo ze alokovat!\n");
		return 100;
	}
	else
	{
		printf("adresa alokovaneho prostoru: %p\n", a);
 
		for (int i = 0; i < n; i++)
			*(a+i) = i;
 
		for (int i = 0; i < n; i++)
			printf("a[%d]=%d\n", i, a[i]);
 
		for (int i = 0; i < n; i++)
			printf("b[%d]=%d\n", i, b[i]);
 
		free(a);
		free(b);
	}
 
	return 0;
}

Načtení dat ze standardního vstupu

 • mějte v textovém souboru in.txt následující data: 3 3.14 5.34 8.33
 • první číslo reprezentuje počet následujících čísel typu float
 • pak voláme $ ./a.out < in.txt

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
 
int main()
{
	int n, m = 0;
	float b;
 
	scanf("%d", &n);
 
	float *p = (float *)malloc(n*sizeof(float));
 
 
 	for (int cnt=0;cnt<n;cnt++){
 	scanf("%f", &b);
		p[cnt]= b;
		cnt++;
		printf("%2.2f\n", b);
	}
 
	printf("pole: ");	
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		printf("%2.2f ", p[i]);		
	}
 
	printf("\n");
 
	free(p);
 
	return 0;
}

Řazení metodou bubble-sort

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
 
#define swap(a,b) {int t; t=a; a=b; b=t;}
 
void pole_print (int * a, int velikost)
{
    for (int i = 0; i < velikost; i++)
    {
        printf("%i ", a[i]);
    }
    printf("\n");
}
 
void pole_sort (int * a, int velikost)
{
    int i, j, swapped;
 
    for (j = 0; j < velikost; j++)
    {
        swapped = 0;
        for (i = 0; i < velikost - 1; i++)
        {
            if (a[i] > a[i+1])
            {
                swap(a[i], a[i+1])
                swapped = 1;
            /*
                int tmp = a[i];
                a[i] = a[i+1];
                a[i+1] = tmp;
            */
            }
        }
        if (swapped == 0)
        {
            printf("%i/%i\n", j, velikost);
            return;
        }
    }
}
 
int main()
{
    int a, i = 0;
    int *p = (int *)malloc(sizeof(int));
 
    while (scanf("%i", &a) > 0)
    {
        // printf("%i ", a);
        p[i++] = a;
        p = realloc(p, (i+1)*sizeof(int));
    }
    printf("i = %i\n", i);
 
    pole_print (p, i);
    pole_sort (p, i);
    pole_print (p, i);
 
    free (p);
 
    return 0;
}

courses/b0b99prpa/solutions/lab07.txt · Last modified: 2021/11/30 21:56 by viteks