Warning
This page is located in archive.

HW 11 - Zpracování strukturovaného textu

Termín odevzdání 07.01.2022 22:00 PT
Bodový zisk 6b (3+3)
Počet uploadů 10
Typ zadání volitelné

Cílem úlohy je provést analýzu strukturovaného textu (XML) ve formě textového souboru obecné délky na standardním vstupu programu.

V úloze uvažujeme pouze slova bez diakritiky.

Zadání

 • Ze standardního vstupu přečtěte textový soubor obecné velikosti.
 • Informace v textovém souboru je strukturována pomocí XML značek.
 • XML značky jsou párové (např. <a></a>, <td></td>) nebo nepárové (např. <d/>, <img/>). Ve vstupním textu se mohou objevit oba druhy.
 • Párovost / nepárovost značek zde není určena definicí, ale pouze zápisem (tj. kombinací znaků '<', '>' a '/').
 • Ověřte, že text je správně strukturován (validní).

Příklady

Příklad 1 - pub00

Standardní vstup (stdin) Očekávaný výstup (stdout) Návratová hodnota
<a>
 <b></a>
</b>
text nevalidni
100

Příklad 2 - pub01

Standardní vstup (stdin) Očekávaný výstup (stdout) Návratová hodnota
<a>
 <b>10</b>
 <c>ahoj svete</c>
 <d/>
 <d/>
</a>
pocet tagu: 5
text validni
0

Příklad 3 - pub02

Standardní vstup (stdin) Očekávaný výstup (stdout) Návratová hodnota
<table>
 <tr>
  <td>10</td>
  <td>20</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img/></td>
 </tr>
</table>
pocet tagu: 7
text validni
0

Bonusové zadání

 • XML značky ve vstupním textu obsahují parametry (např. <td valign=“top”>).
 • Mezi názvem značky a parametrem je právě jedna mezera, za názvem parametru následuje znak '=' a hodnota parametru v uvozovkách.
 • V textu se mohou vyskytovat specialni XML značky <equation>, <add> a <sub>. Vypočtěte výraz definovaným XML dokumentem.

Příklady

Příklad 1 - pub03

Standardní vstup (stdin) Očekávaný výstup (stdout) Návratová hodnota
<table>
 <tr>
  <td valign="top">10</td>
  <td>20</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="img.jpg"/></td>
 </tr>
</table>
pocet tagu: 7
text validni
0

Příklad 1 - pub04

Standardní vstup (stdin) Očekávaný výstup (stdout) Návratová hodnota
<equation variable="a">
 <add value="10"/>
 <add value="20"/>
 <sub value="40"/>
</equation>
<equation variable="b">
 <add value="30"/>
 <add value="40"/>
 <sub value="40"/>
</equation>
a=-10
b=30
pocet tagu: 8
text validni
0

(Další příklady jsou v poskytnutém archivu.)

Odevzdání

Veřejné příklady + Makefile: hw11_-_xml.zip

Povinné zadání
Název v BRUTE HW11
Odevzdávané soubory main.c
Kompilace pomocí clang -pedantic -Wall -Werror -std=c99
courses/b0b99prpa/hw/hw11.txt · Last modified: 2022/01/05 16:49 by nentvond