Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

9 - Textové řetězce

Procvičovaná témata

 • Textový řetězec jako pole znaků
 • Porovnávání řetězců
 • Kopírování řetězců

Teoretická příprava

size_t strlen(const char *str)

int strcmp(const char *str1, const char *str2)
int strncmp(const char *str1, const char *str2, size_t n)

Úkoly

 • Definujte textový řetězec “Everybody likes PRPA” a vypište ho. Následně vypište z tohoto řetězce pouze “likes PRP” a nakonec řetězec změňte na “Tom likes PRPA” a vypište ho. Přemýšlejte, jak to provést nejúsporněji.
 • Naprogramujte funkce strlen, strcmp a strncmp.

cat

 • Naprogramujte zjednodušenou verzi programu cat. Načtěte vstup ze stdin a zase ho vypište na výstup (stdout).

echo "Hello world" | cat
Hello world

 • Upravte program tak, aby vypsal vstup až za první mezerou:

echo "Hello world" | cat2
world

 • Vypište každe slovo ze vstupu na samostatný řádek (za oddělovače slov považujte mezeru, konec řádku \n a tabulátor \t).

echo "Hello world  and hello  again  " | words
Hello
world
and
hello
again

 • Nyní zkuste totéž, ale za každé slovo vypište i jeho délku a slova 'and' a 'or' nejak označte.

echo "Hello world  and hello  again  " | words-len
Hello 5
world 5
and 3 <--
hello 5
again 5

 • Zkuste si pospojovat dnešní programy. Např.:

echo "Hello world  and hello  again  " | words | cap
hELLO
WORLD
AND
HELLO
AGAIN

 • Načtěte vstup a vypište ho s malými písmeny přepsanými na velké a naopak

echo "Hello world" | cap
hELLO WORLD

tr

 • Nyní zkuste zjednodušenou verzi programu tr. Program bude mít zadány dva argumenty na příkazové řádce, které budou sloužit jako předpis pro překlad znaků viz. následující příklad:

echo "Hello world" | tr 'Hl' 'Xk'
Xekko workd
echo "Hello world" | tr 'dweji' '01234'
H2llo 1orl0

Ukázkové příklady

1. příklad

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
int main()
{
	char a[] = "ahoj";
 
	// 'a', 'h', 'o', 'j', '\0'
	// 0x61, 0x68, ...
 
	printf("%s\n", a);
 
	printf("delka retezce: sizeof %lu, strlen %lu\n", sizeof(a), strlen(a));
 
	int I = strlen(a);
 
	for (int i = 0; i < I; i++)
		printf("%c (%x) ", a[i], a[i]);
 
	printf("\n");	
 
	char b[] = "Everybody likes PRP!";
 
	int tiskni = 0, mezera = 0;
 
	I = strlen(b);
 
	for (int i = 0; i < I; i++)
	{
		if (b[i] == ' ' && tiskni == 0)
		{
			tiskni = 1;
			mezera = i + 1;
			break;
		}
 
		if (tiskni == 1)
			printf("%c", b[i]);
	}
	printf("\n");
 
	printf("%s\n", b+10);
 
	return 0;
}

2. příklad

#include <stdio.h>
 
int mystrcmp(char *a, char *b)
{
	// 
	int i = 0;
	while (*(a+i) != '\0' || b[i] != '\0')
	{
		if (a[i] != *(b+i)) return 1;
		i++;
	} 
	return 0;
}
 
int main()
{
	char text1[] = "Ahoj svete";
	char text2[] = "Ahoj svete";
 
	printf("Retezce %s stejne.\n", (mystrcmp(text1, text2))?"nejsou":"jsou");
 
	return 0;	
}

Řešené příklady

courses/b0b99prpa/labs/lab09.txt · Last modified: 2021/12/02 15:11 by mudromar