Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přednášky

Podklady přednášek pro aktuální akademický rok 2021/22.

Podklady tvoří podpůrný materiál a jejich učelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Tématicky je náplň přednášek pokryta v knize Stephen G. Kochan: Programming in C (3rd Edition), Sams Publishing, 2005, případně též Pavel Herout, Učebnice Jazyka C - 1. díl, Kopp, 2016. Před přednáškou je doporučeno pročíst si odkazované kapitoly.

V přednáškách uvedené zdrojové kódy jsou přiloženy v příslušném .zip archivu. Kromě vyzkoušení programů je též vřele doporučeno si složitější úlohy samostatně naprogramovat a přednáškové příklady využít pro inspiraci.

Harmonogram přednášek

#VTýden Týden Téma Úterý 11:00 (Místnost T2:D2-209)
01 39. Přednáška 01 - Informace o předmětu, úvod do programování
Organizace předmětu, náplň přednášek a cvičení, první programy.
S. G. Kochan: kapitoly 2 a 3
21.09. - lec01
03 41. Přednáška 02 - Základy programování v C, překlad, chyby
Proměnné, datové typy, operátory, vstup a výstup.
S. G. Kochan: kapitoly 2 a 3
05.10. - lec02
04 42. Přednáška 03 - Základní řídící struktury
Funkce, hodnoty datových typů, větvení, cykly.
S. G. Kochan: kapitoly 3, 4, 5 a 7
12.10. - lec03
05 43. Přednáška 04 - Řídící struktury, výrazy
Řízení běhu programu. Operátory, přiřazení.
S. G. Kochan: kapitoly 4, 5 a 11
19.10. - lec04
06 44. Přednáška 05 - Strukturované datové typy, ukazatele
Pole, struktury, uniony. Ukazatele, předávání parametrů funkcím.
S. G. Kochan: kapitoly 6, 7, 8 a 10
26.10. - lec05
07 45. Přednáška 06 - Pole a ukazatele, textové řetězce
Pole, ukazatele, vícerozměrná pole, práce s řetězci.
S. G. Kochan: kapitoly 6, 9 a 10
02.11. - lec06
08 46. Přednáška 07 - Práce s pamětí, zásobník, halda. Ladění.
S. G. Kochan: Appendix B, Kapitola 17
09.11. - lec07
09 47. Přednáška 08 - Vnitřní reprezentace datových typů.
S. G. Kochan: kapitola 16 a Appendix B
16.11. - lec08
10 48. Přednáška 09 - Spojové struktury, abstraktní datový typ. 23.11. - lec09
11 49. 30.11. - lec10
12 50. Generování cílového kódu 07.12. - lec11
13 50. Procesy, signály a výjimky v C 14.12. - lec12
51. Zimní prázdniny -
52. Zimní prázdniny -
14 01. Zápočtový test 04.01.

01. Informace o předmětu, úvod do programování

Stanislav Vítek 2021/09/21 08:05

02. Základy programování v C

Stanislav Vítek 2021/10/05 09:00

03. Základní řídicí struktury

Stanislav Vítek 2020/10/11 14:00

04. Řídící struktury, výrazy

Stanislav Vítek 2021/10/19 10:00

05. Strukturované datové typy, ukazatele

Stanislav Vítek 2021/10/26 9:40

06. Pole a ukazatele, textové řetězce

Stanislav Vítek 2021/11/01 21:30

07. Práce s pamětí, zásobník, halda, ladění

Stanislav Vítek 2020/11/10 10:00

08. Vnitřní reprezentace datových typů, knihovny

Stanislav Vítek 2020/11/24 10:00

09. Spojový seznam, abstraktní datový typ

Stanislav Vítek 2021/12/01 13:20

10.

  • prezentace:
  • demonstrační příklady:

Stanislav Vítek 2020/12/01 10:00

courses/b0b99prpa/lectures.txt · Last modified: 2021/12/01 13:39 by viteks