Warning
This page is located in archive.

Přednášky

Podklady přednášek pro aktuální akademický rok 2021/22.

Podklady tvoří podpůrný materiál a jejich učelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Tématicky je náplň přednášek pokryta v knize Stephen G. Kochan: Programming in C (3rd Edition), Sams Publishing, 2005, případně též Pavel Herout, Učebnice Jazyka C - 1. díl, Kopp, 2016. Před přednáškou je doporučeno pročíst si odkazované kapitoly.

V přednáškách uvedené zdrojové kódy jsou přiloženy v příslušném .zip archivu. Kromě vyzkoušení programů je též vřele doporučeno si složitější úlohy samostatně naprogramovat a přednáškové příklady využít pro inspiraci.

Harmonogram přednášek

#VTýden Týden Téma Úterý 11:00 (Místnost T2:D2-209)
01 39. Přednáška 01 - Informace o předmětu, úvod do programování
Organizace předmětu, náplň přednášek a cvičení, první programy.
S. G. Kochan: kapitoly 2 a 3
21.09. - lec01
03 41. Přednáška 02 - Základy programování v C, překlad, chyby
Proměnné, datové typy, operátory, vstup a výstup.
S. G. Kochan: kapitoly 2 a 3
05.10. - lec02
04 42. Přednáška 03 - Základní řídící struktury
Funkce, hodnoty datových typů, větvení, cykly.
S. G. Kochan: kapitoly 3, 4, 5 a 7
12.10. - lec03
05 43. Přednáška 04 - Řídící struktury, výrazy
Řízení běhu programu. Operátory, přiřazení.
S. G. Kochan: kapitoly 4, 5 a 11
19.10. - lec04
06 44. Přednáška 05 - Strukturované datové typy, ukazatele
Pole, struktury, uniony. Ukazatele, předávání parametrů funkcím.
S. G. Kochan: kapitoly 6, 7, 8 a 10
26.10. - lec05
07 45. Přednáška 06 - Pole a ukazatele, textové řetězce
Pole, ukazatele, vícerozměrná pole, práce s řetězci.
S. G. Kochan: kapitoly 6, 9 a 10
02.11. - lec06
08 46. Přednáška 07 - Práce s pamětí, zásobník, halda. Ladění.
S. G. Kochan: Appendix B, Kapitola 17
09.11. - lec07
09 47. Přednáška 08 - Vnitřní reprezentace datových typů.
S. G. Kochan: kapitola 16 a Appendix B
16.11. - lec08
10 48. Přednáška 09 - Spojové struktury, abstraktní datový typ. 23.11. - lec09
11 49. 30.11. - lec10
12 50. Generování cílového kódu 07.12. - lec11
13 50. Procesy, signály a výjimky v C 14.12. - lec12
51. Zimní prázdniny -
52. Zimní prázdniny -
14 01. Zápočtový test 04.01.

01. Informace o předmětu, úvod do programování

Stanislav Vítek 2021/09/21 08:05

02. Základy programování v C

Stanislav Vítek 2021/10/05 09:00

03. Základní řídicí struktury

Stanislav Vítek 2020/10/11 14:00

04. Řídící struktury, výrazy

Stanislav Vítek 2021/10/19 10:00

05. Strukturované datové typy, ukazatele

Stanislav Vítek 2021/10/26 9:40

06. Pole a ukazatele, textové řetězce

Stanislav Vítek 2021/11/01 21:30

07. Práce s pamětí, zásobník, halda, ladění

Stanislav Vítek 2020/11/10 10:00

08. Vnitřní reprezentace datových typů, knihovny

Stanislav Vítek 2020/11/24 10:00

09. Spojový seznam, abstraktní datový typ

Stanislav Vítek 2021/12/01 13:20

10.

  • prezentace:
  • demonstrační příklady:

Stanislav Vítek 2020/12/01 10:00

courses/b0b99prpa/lectures.txt · Last modified: 2021/12/01 13:39 by viteks