Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

9 - Dynamicky alokované pole 2/2

2D pole v dynamické paměti

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
/** @brief Funkce pro naplneni 2D pole alokovaneho v dynamicke pameti
 *
 * @param data
 * @param w
 * @param h 
 */
void fill_heap (int ** data, int w, int h)
{
  int k = 0;
 
  for (int i = 0; i < h; i++) {
    for (int j = 0; j < w; j++) {
      data[i][j] = k++;
    }
  }
}
 
/** @brief Funkce pro tisk obsahu 2D pole alokovaneho v dynamicke pameti
 *
 * @param data
 * @param w
 * @param h
 */
void print_heap (int ** data, int w, int h)
{
  for (int i = 0; i < h; i++) {
    for (int j = 0; j < w; j++) {
      printf ("%2i ", data[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
}
 
/** @brief Funkce pro tisk obsahu 2D pole alokovaneho v zasobniku
 * 
 * Pro srovnani s predchozi funkci je uvedena funkce se stejnymi 
 * parametry. 
 *
 * @param data
 * @param w
 * @param h
 */ 
void print_stack (int ** data, int w, int h)
{
  int (* q)[w] = (int(*)[w])data;
 
  for (int i = 0; i < h; i++) {
    for (int j = 0; j < w; j++) {
      printf("%i ", q[i][j]);
    }
  }
  printf("\n");
}
 
int main ()
{
  /** Pole ukazatelu do dynamicke pameti
   * Varianta A: pole ukazatelu alokovane v zasobniku
   */ 
  int * p1[2];
  p1[0] = (int *)malloc(3*sizeof(int));
  p1[1] = (int *)malloc(3*sizeof(int));
 
  fill_heap (p1, 3, 2);
  print_heap (p1, 3, 2);
 
  /** Dealokace
   */ 
  free(p1[0]);
  free(p1[1]);
 
  /** Pole ukazatelu do dynamicke pameti
   * Varianta B: pole alokovane take v dynamicke pameti
   */ 
  int ** p2 = malloc(2*sizeof(int *));
  p2[0] = malloc(3*sizeof(int));
  p2[1] = malloc(3*sizeof(int));
 
  fill_heap (p2, 3, 2);
  print_heap (p2, 3, 2);
 
  // dealokace
  free(p2[0]);
  free(p2[1]);
  free(p2);
 
 
 
}

Dynamicky vytvářený seznam vektorů (1D polí)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
/*
  list: | * | * | * | * |
      ^
      pole - size   informace o velikosti
         - * data  ukazatel do d. pameti, kde jsou ulozenan data
*/
 
typedef struct 
{
  int size;
  int * data;
} array;
 
typedef struct 
{
  int size;
  array ** data;
} list;
 
array * array_init (int size)
{
  array * tmp = malloc(sizeof(array));
  tmp->size = size;
  tmp->data = malloc(size*sizeof(int));
  for (int i = 0; i < size; i++) tmp->data[i] = i;
  return tmp;
}
 
void list_init (list ** x)
{
  *x = malloc(sizeof(list));
  (*x)->size = 0;
  (*x)->data = malloc(0);
}
 
void list_deinit (list * x)
{
  for (int i = 0; i < x->size; i++)
  {
    free(x->data[i]->data);
    free(x->data[i]);
  }
  free(x->data);
  free(x);
}
 
void list_add (list * x, int size)
{
  x->data = realloc(x->data, (x->size+1)*sizeof(array *));
  x->data[x->size++] = array_init(size);
}
 
list_item_add (list * x, int position, int constant)
{
  for (int i = 0; i < x->data[position]->size; i++)
  {
    x->data[position]->data[i] += constant;
  }
}
 
void list_print (list * x)
{
  for (int i = 0; i < x->size; i++)
  {
    array * tmp = x->data[i];
    for (int j = 0; j < tmp->size; j++)
    {
      printf("%3i ", tmp->data[j]);
    }
    printf("\n");
  }
  printf("-------------------------------\n");
}
 
void list_bubble (list * x)
{
  for (int j = 0; j < x->size; j++)
  {
    for (int i = 0; i < x->size-1; i++)
    {
      if (x->data[i]->size > x->data[i+1]->size)
      {
        array * tmp = x->data[i];
        x->data[i] = x->data[i+1];
        x->data[i+1] = tmp;
      }
    }
  }
}
 
int main()
{
  list * seznam;
 
  list_init (&seznam);
  list_add (seznam, 12);
  list_add (seznam, 10);
  list_add (seznam, 4);
  list_add (seznam, 20);
  list_print (seznam);
  list_bubble (seznam);
  list_print (seznam);
  list_item_add (seznam, 1, 10);
  list_print (seznam);
 
  printf("seznam[2][10] = %i\n", seznam->data[2]->data[10]);
 
  list_deinit(seznam);
 
  return 0;
}

courses/b0b99prpa/solutions/lab09.txt · Last modified: 2021/11/30 21:56 by viteks