Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

HW 09 - Analýza textu

Termín odevzdání 21.12.2021 22:00 PT
Bodový zisk 8b (4+2+1+1)
Min. bodový zisk 4b
Počet uploadů 15
Typ zadání povinné nepovinné

Cílem úlohy je provést analýzu textu ve formě textového souboru obecné délky na standardním vstupu programu.

V úloze uvažujeme pouze slova bez diakritiky. Čísla se v textu nevyskytují.
Rozšíření A a B jsou nezávislé programy, které se liší pouze přepínači při spuštění programu, přičemž je třeba splnit základní zadání. Pro získání maximálního počtu bodů musí fungovat obě rozšíření A i B.

Zadání (4b)

 • Ze standardního vstupu přečtěte textový soubor obecné velikosti.
 • Program zpracovává parametry z příkazové řádky a ovlivňuje podle jejich hodnot chování programu (viz dále). Pořadí parametrů je libovolné.
 • Vstupní text rozdělte na slova. Ze slov odstraňte všechna interpuknční znaménka (,, ., :, ;, a další).
 • Vypište seznam všech (unikátních) slov textu a jejich četnosti.
 • Pro slovo ve výpisu je vyhrazeno 20 znaků. Za místem vyhrazeným pro slovo je mezera, která odděluje slovo od čísla reprezentujícího četnost.
 • Seznam může být primárně case-insensitive (tzn. Osel a osel jsou stejná slova, v seznamu se objeví osel) nebo case-sensitive (tzn. Osel a osel jsou dvě různá slova, v seznamu se objeví obě). Chování programu ovlivňuje parametr programu -c (viz příklady).
 • Určete počet všech slov. Za slovo se považuje i číselná hodnota, pokud se v textu vyskytuje.
 • Najděte nejčastější a nejméně časté slovo. Pokud je slov více, vypište je v pořadí, v jakém se vyskytují v textu.
 • Návratová hodnota programu bude vždy 0.
 • Výpis na standardní výstup je ukončen znakem \n.

Rozšíření A (2b)

 • Styl řazení výpisu seznamu ovládejte volbou parametru programu -s. Pro -s 1 je seznam nalezených slov řazen vzestupně podle četnosti, pro -s 2 je seznam nalezených slov řazen podle abecedy. Jiné hodnoty parametru budou ignorovány, na standardní chybový výstup pak program vypíše “Warning: Chybna hodnota parametru -s!\n”.

Rozšíření B (1b)

 • Omezte parametrem programu -l délku vypisovaných slov. Hodnota parametru -l je kladné celé číslo, hodnota 0 potlačí výpis seznamu slov. Pokud není podmínka pro parametr splněna, je parametr ignorován a na standardní chybový výstup program vypíše “Warning: Chybna hodnota parametru -l!\n”.

Rozšíření A+B (1b)

 • Je vyžadována funkčnost obou rozšíření A i B, pro udělení max. počtu bodů

Příklady

Testovací soubor:

$ cat pub00.in
Ahoj, jak se mas. Mam se dobre. Jak se mas ty? Ja se mam taky dobre.

Implicitní chování programu (bez parametrů příkazové řádky - case insensitive, slova seřazena v pořadí výskytu v datovém souboru)

$ ./a.out < pub00.in > pub00_a.out
Seznam slov:
ahoj         1
jak         2
se          4
mas         2
mam         2
dobre        2
ty          1
ja          1
taky         1
Pocet slov:     9
Nejcastejsi:     se
Nejmene caste:    ahoj ty ja taky

Case sensitive výpis (parametr -c)

$ ./a.out -c < pub00.in > pub00_b.out
Seznam slov:
Ahoj         1
jak         1
se          4
mas         2
Mam         1
dobre        2
Jak         1
ty          1
Ja          1
mam         1
taky         1
Pocet slov:     11
Nejcastejsi:     se
Nejmene caste:    Ahoj jak Mam Jak ty Ja mam taky

Řazení podle výskytu (vzestupně, case-insensitive případ)

./a.out -s 1 < pub00.in > pub00_c.out
Seznam slov:
ahoj         1
ty          1
ja          1
taky         1
jak         2
mas         2
mam         2
dobre        2
se          4
Pocet slov:     9
Nejcastejsi:     se
Nejmene caste:    ahoj ty ja taky

Řazení podle abecedy (case-sensitive případ)

./a.out -c -s 2 < pub00.in > pub00_d.out
Seznam slov:
Ahoj         1
Ja          1
Jak         1
Mam         1
dobre        2
jak         1
mam         1
mas         2
se          4
taky         1
ty          1
Pocet slov:     11
Nejcastejsi:     se
Nejmene caste:    Ahoj Ja Jak Mam jak mam taky ty

Limit délky vypisovaných slov

 ./a.out -l 3 < pub00.in > pub00_e.out
Seznam slov:
jak         2
mas         2
mam         2
Pocet slov:     9
Nejcastejsi:     se
Nejmene caste:    ahoj ty ja taky

./a.out -l 0 < pub00.in > pub00_f.out
Pocet slov:     9
Nejcastejsi:     se
Nejmene caste:    ahoj ty ja taky

Odevzdání

Veřejné příklady + Makefile: hw09_-_text.zip

Povinné zadání
Název v BRUTE HW09
Odevzdávané soubory main.c
Argumenty při spuštění -l, -c, -s
Kompilace pomocí clang -pedantic -Wall -Werror -std=c99 -O2
courses/b0b99prpa/hw/hw09.txt · Last modified: 2021/12/07 10:15 by viteks