Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B0B99PRPA - Procedurální programování

Učitelé

Konzultační hodiny E-mail Místnost Poznámka
Stanislav Vítek Po domluvě emailem viteks@fel.cvut.cz T2:B2-719 Přednášející
Martin Mudroch Po domluvě emailem mudromar@fel.cvut.cz T2:B2-631 Vedoucí cvičení
Ondřej Nentvich Po domluvě emailem nentvond@fel.cvut.cz T2:B3-543
Václav Navrátil Po domluvě emailem vaclav.navratil@fel.cvut.cz T2:B2-723a
Václav Vencovský Po domluvě emailem vencovac@fel.cvut.cz T2:C3-439
courses/b0b99prpa/start.txt · Last modified: 2019/10/03 21:05 by viteks