Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

VS Code - instalace Linux

Tento návod byl testovaný na Ubuntu Mate 19.10

Instalace VS Code

Informace převzaty odtud

V příkazové řádce spusťte následující příkaky pro instalaci VS Code

sudo apt update
sudo apt install software-properties-common apt-transport-https wget
wget -q https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc -O- | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/vscode stable main"
sudo apt update
sudo apt install code

Rozšíření pro překlad a laděni v C/C++

 1. Naistalovat rozšíření C/C++ extension for VS Code
 2. Rozšíření je možné nainstalovat přes ikonu v levé liště Extensions nebo klávesovou zkratka Ctrl+Shift+X)
 3. Pokud nemáte na svém počítači dosud nainstalován překladač, nainstalujte např. g++ nebo clang++ sudo apt install g++ clang++
 4. Překladač instalujte do adresáře, který nemá v cestě mezeru. Přidejte cestu k adresáři bin do systémové cesty
 5. Správnost nastavení ověřte např. tak, že v příkazové řádce (Command Shell) spustíte kompilátor

g++ --version
gdb --version

Nastavení překladu

 1. Spustťe VS Code
 2. Nastavte pohled Explorer - horní ikonou v postranní liště nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+E
 3. Klikněte na Open Folder vyberte pracovní složku (např. nový adresář)
 4. Vytvořte nový soubor, např. přes File > New File, sapište do souboru kód, který chcete přeložit a uložte ho v pracovním adresáři
 5. Po výběru menu Terminal > Configure Default Build Task si z nabídky vyberte g++.exe build active file
 6. Pokud je třeba upravte konfigurační JSON soubor a uložte ho
 7. Otevřete soubor, který chcete přelořit a klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+B spusťte překlad
 8. Program lze spustit v Command Shellu, nebo je možné přímo v prosředí VS Code otevřít nový terminál v pracovním adresáři
courses/b0b99prpa/tutorials/vs_code_linux.txt · Last modified: 2020/09/19 15:27 by nentvond