Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Kombinované studium

Informace pro studenty kombinovaného studia předmětu Základy Algoritmizace

Konzultace se konají každý druhý pátek (lichý výukový týden) v místnosti KN:E-127 v 11:00 - 12:30

Organizace předmětu

Prosíme, sledujte průběžně stránky s přednáškami a cvičeními denního studia.

Materiály

Python tutoriál

Python 3 tutoriál

Python interaktivní tutoriál

Cormen, Leiserson, Rivest and Stein: Introduction to Algorithms (third edition). MIT Press and McGraw-Hill. 2009 link

Konzultace 13. 10. 2017

Úvodní konzultace je informační. Studovaná látka odpovídá půběhu denního studia. V předstihu před každou konzultací bude vždy zveřejněna probraná látka a úkoly. Průběh konzultace se bude věnovat problémům se zvládnutím dané látky. Studenti v kombinovaném studiu se připravují samostatně a na konzultace přicházejí žádně připraveni.

Během semestru studenti odevzdají 10 úloh, které musí vypracovat samotatně. Za každou úlohu lze získat různý počet bodů. Studenti kombinovaného studia musí odevzdat všechny úlohy do termínu vyhlášeného na konzultacích. Poté se studentovi odečítají 2 body za každý další započatý týden. Student nemůže obdržet záporný počet bodů za úlohu.

Úvod do programování v Pythonu tutorial 1

Úvodní přednáška

První cvičení

Druhé cvičení

Co si procvičit:

  1. deklarace funcke
  2. práci s řetězci
  3. práci se soubrory (textovými)

Úlohy k vypracování:

První zadání - Upload system introduction

Druhé zadání - Python introduction

Termín odevzdání úloh 1 a 2 je nastaven na 27.10.2017 (23:59 hodin).

Přehled úloh

Aktuální přehled viz. cviceni

Konzultace 27. 10. 2017

Úvod do programování v Pythonu tutorial 2

Úvod do programování v Pythonu tutorial 3

Druhá přednáška

Třetí přednáška

Čtvrtá přednáška Příklady: GCD NIM Tic Tac Toe

Třetí cvičení

Čtvrté cvičení

Co si procvičit:

  1. práci s numerickými proměnnými
  2. podmínky
  3. cykly (while,for)
  4. vyjímky (exceptions)

Úlohy k vypracování:

Třetí zadání - Calculator

(Poznámka: Odmocninu řešit přes modul math)

Čtvrté zadání - Pi

Termín odevzdání úloh 3 a 4 je nastaven na 10.11.2017 (23:59 hodin).

Konzultace 10. 11. 2017

Pátá přednáška Příklady: I-S S-S B-S

Šestá přednáška Příklady: stack, queue, Linked list

Páté cvičení

Šesté cvičení

Co si procvičit:

  1. práce s poli (list)
  2. třídící algoritmy

Páté zadání - Polynomials

Šesté zadání - Data sorting

Termín odevzdání úloh 5 a 6 je nastaven na 24.11.2017 (23:59 hodin).

Konzultace 24. 11. 2017

Sedmá přednáška Příklady: M-S, Q-S, H-S

Osmá přednáška Příklady: factorial, list reverse, hanoi, fibonacci

Sedmé cvičení

Osmé cvičení

Sedmé zadání - Simple car database

Osmé zadání - Binary Search Tree

Termín odevzdání úloh 7 a 8 je nastaven na 8.12.2017 (23:59 hodin).

Konzultace 8. 12. 2017

Devátá přednáška Příklady: Cesty v grafu, Cesta z města

Desátá přednáška Přehled složitosti algoritmů a datových struktur

Deváté cvičení

Desáté cvičení

Deváté zadání - Permutations

Termín odevzdání 9. úlohy je nastaven na 22.12.2017 (23:59 hodin).

Konzultace 22. 12. 2017 (Odpadá)

Jedenáctá přednáška

Jedenácté cvičení

Desáté zadání - Dijkstra

Termín odevzdání 10. úlohy je nastaven na 5.1.2018 (23:59 hodin).

Konzultace 5. 1. 2018

Poslední konzultace v semestru.

Všichni, kdo splní podmínky zápočtu (úspěšné odevzdání všech úloh, zisk minimálně 10ti bodů), obdrží zápočet.

Odkazy

courses/b6b36zal/kombinovane_studium.txt · Last modified: 2018/08/27 14:20 (external edit)