Warning
This page is located in archive.

Druhé cvičení

Toto cvičení je zaměřeno na základní práce s proměnnými, datovými typy, funkcemi a moduly v Pythonu. Slajdy jsou k dispozici zde pdf a pptx

On-line prezentace k cvičení vytvořená v zimním semestru ak. roku 2017/18 vycházející z níže dostupného obsahu. Vzorová řešení příkladů a jiné zdrojové kódy jsou součástí prezentace dostupné v „Presenter view“ (klávesa P). Dotazy a připomínky směrujte na adresu seredlad@fel.cvut.cz.

Zadání druhého úkolu

Druhým úkolem je Python in action a je zaměřen na jednoduchou práci s řetězci, soubory a funkce. Za úkol je možné získat až dva body. Více v detailním zadáním.

Podpůrné soubory

Řešení whoami bez funkce whoami.py

Řešení načtení vstupu ze standardního vstupu předanou pomocí pipe load.py.

Řečení k nameAndAge s pomocí funkcí nameandage.py

courses/b6b36zal/cviceni/2.cviceni.txt · Last modified: 2018/08/27 14:20 (external edit)