Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Druhé cvičení

Toto cvičení je zaměřeno na základní práce s proměnnými, datovými typy, funkcemi a moduly v Pythonu. Slajdy jsou k dispozici zde pdf a pptx

On-line prezentace k cvičení vytvořená v zimním semestru ak. roku 2017/18 vycházející z níže dostupného obsahu. Vzorová řešení příkladů a jiné zdrojové kódy jsou součástí prezentace dostupné v „Presenter view“ (klávesa P). Dotazy a připomínky směrujte na adresu seredlad@fel.cvut.cz.

Zadání druhého úkolu

Druhým úkolem je Python in action a je zaměřen na jednoduchou práci s řetězci, soubory a funkce. Za úkol je možné získat až dva body. Více v detailním zadáním.

Podpůrné soubory

Řešení whoami bez funkce whoami.py

Řešení načtení vstupu ze standardního vstupu předanou pomocí pipe load.py.

Řečení k nameAndAge s pomocí funkcí nameandage.py

courses/b6b36zal/cviceni/2.cviceni.txt · Last modified: 2018/08/27 14:20 (external edit)