Warning
This page is located in archive.

Třetí cvičení

Toto cvičení je zaměřeno na základní práci s funkcemi a zaměřuje se i na řízení běhu programu pomocí IF a vyjímek. Prezentace jsou k dispozici zde pdf a pptx

Zadání třetího úkolu

Třetím úkolem je Calculator a je zaměřen na jednoduché matematické výpočty a jednoduché řízení běhu programu. Za úkol je možné získat až tři body. Více v detailním zadáním.

Podpůrné soubory

Algoritmus řešící lineární rovnice o jedné neznáme - budeme rozvíjet linearsolver.py

Skriptík s inteligentním násobením (if): ifexample.py

Skriptík s inteligentním násobením (if,else) ifelseexample.py

Skriptík s inteligentním řízením a násobením (if, else, exception) ifelseexceptionexample.py

courses/b6b36zal/cviceni/3.cviceni.txt · Last modified: 2018/10/15 21:15 by seredlad