Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Třetí cvičení

Toto cvičení je zaměřeno na základní práci s funkcemi a zaměřuje se i na řízení běhu programu pomocí IF a vyjímek. Prezentace jsou k dispozici zde pdf a pptx

Zadání třetího úkolu

Třetím úkolem je Calculator a je zaměřen na jednoduché matematické výpočty a jednoduché řízení běhu programu. Za úkol je možné získat až tři body. Více v detailním zadáním.

Podpůrné soubory

Algoritmus řešící lineární rovnice o jedné neznáme - budeme rozvíjet linearsolver.py

Skriptík s inteligentním násobením (if): ifexample.py

Skriptík s inteligentním násobením (if,else) ifelseexample.py

Skriptík s inteligentním řízením a násobením (if, else, exception) ifelseexceptionexample.py

courses/b6b36zal/cviceni/3.cviceni.txt · Last modified: 2018/10/15 21:15 by seredlad