Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

2. úkol - Python in action

Vaším druhým úkolem bude seznámit se s jednoduchou funkcí, která přijímá parametr a s tímto parametrem provede předem definovanou operaci a výsledek uloží do souboru. Vypracovanou úlohu odevzdejte do Upload systému. Za úlohu můžete získat 1 bod.

Detailní zadání

Vytvořte soubor linewriter.py. Tento soubor bude mít funkci s jménem writeTextToFile, která na vstupu přijímá jeden parametr a na výstupu funkce je také jeden parametr. Funkce vezme parametr na vstupu a zřetězí ho se s proměnou STATICKY_TEXT (uvedená níže). Pořadí zřetězení bude následující: první statický text a až poté argument funkce. Takto zřetězený vstup zapíše do souboru libovolného jména a název tohoto souboru je vrácen jako výstupní parametr této funkce.

STATICKY_TEXT: “This is my static text which must be added to file. It is very long text and I do not know what they want to do with this terrible text. ”

Nepřidávjete nikam prázdnout řádku. Proveďte pouze zřetězení a zápis.

Hodnocení

Za úlohu je možno získat 1 bod. 1 body za existenci funkci a její správné chování jako black boxu (vložím parametr, získám výstup) a současně za úspěšné zřetězení a zápis do souboru.

U tohoto úkolu se již může projevit penalizace za pozdní odevzdání. Bodová penalizace jsou 2 body za každý započatý týden po deadline.
courses/b6b36zal/zadani/2_python_in_action.txt · Last modified: 2018/10/18 10:07 by seredlad