Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Deváté cvičení

Toto cvičení je zaměřeno na práci s rekurzí. Slajdy jsou k dispozici zde pdf a pptx.

Zadání Devátého úkolu

Zadání devátého domácího úkolu je zde - Permutations

Podpůrné soubory

Faktoriál řešený pomocí rekurze a iterativně: factorialrecursion.py

Fibinacciho číslo řešno pomocí rekurze a iterativně: fibonacci.py

Nejvyšší společný dělitel GCD - rekurzivní implementace: gcd.py

Obrácení pole - rekurzivní implementace: revert.py

Merge sort - rekurzivní implementace: mergesort.py

Quick sort - rekurzivní implementace: quicksort.py

Merge sort - pro dokončení na cvičení: mergesort_incomplete.py

courses/b6b36zal/cviceni/9.cviceni.txt · Last modified: 2018/08/27 14:20 (external edit)