Warning
This page is located in archive.

Deváté cvičení

Toto cvičení je zaměřeno na práci s rekurzí. Slajdy jsou k dispozici zde pdf a pptx.

Zadání Devátého úkolu

Zadání devátého domácího úkolu je zde - Permutations

Podpůrné soubory

Faktoriál řešený pomocí rekurze a iterativně: factorialrecursion.py

Fibinacciho číslo řešno pomocí rekurze a iterativně: fibonacci.py

Nejvyšší společný dělitel GCD - rekurzivní implementace: gcd.py

Obrácení pole - rekurzivní implementace: revert.py

Merge sort - rekurzivní implementace: mergesort.py

Quick sort - rekurzivní implementace: quicksort.py

Merge sort - pro dokončení na cvičení: mergesort_incomplete.py

courses/b6b36zal/cviceni/9.cviceni.txt · Last modified: 2018/08/27 14:20 (external edit)