Warning
This page is located in archive.

Páté cvičení

Toto cvičení je zaměřeno na základní práci s polem a listem. Slajdy jsou k dispozici zde pdf a pptx

Zadání pátého úkolu

Pátým úkolem jsou Polynomi (vyhodnocení polynomu, násobení a sčítání)

Podpůrné soubory

Základní práce s polem a listem: arrayintroduction.py

Základní práce s polem - značky aut manufactures.py

Fibonacciho číslo a náhodná čísla: calculations.py

Náhodná čísla a hledání největšího čísla: numbers.py

courses/b6b36zal/cviceni/5.cviceni.txt · Last modified: 2018/08/27 14:20 (external edit)