Warning
This page is located in archive.

Jedenácté cvičení

Toto cvičení je zaměřeno na práci s grafy a na hledání a jejich průchody. K cvičení budou využity slajdy z minulého cvičení. Slajdy jsou k dispozici zde pdf a pptx.

Upozornění: Zadání Desátého úkolu

Již na minulé hodině vám byl zadán desátý domácí úkol - případné dotazy by jste měli konzultovat na tomto cvičení. Zadání desátého domácího úkolu je zde - Dijkstra

Podpůrné soubory

Budou uveřejněny až po cvičení.

Soubory pro utery 11:00 graphsearch.py graphviz.py

courses/b6b36zal/cviceni/11.cviceni.txt · Last modified: 2018/08/27 14:20 (external edit)