Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Jedenácté cvičení

Toto cvičení je zaměřeno na práci s grafy a na hledání a jejich průchody. K cvičení budou využity slajdy z minulého cvičení. Slajdy jsou k dispozici zde pdf a pptx.

Upozornění: Zadání Desátého úkolu

Již na minulé hodině vám byl zadán desátý domácí úkol - případné dotazy by jste měli konzultovat na tomto cvičení. Zadání desátého domácího úkolu je zde - Dijkstra

Podpůrné soubory

Budou uveřejněny až po cvičení.

Soubory pro utery 11:00 graphsearch.py graphviz.py

courses/b6b36zal/cviceni/11.cviceni.txt · Last modified: 2018/08/27 14:20 (external edit)