Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

První cvičení

Během prvního cvičení se seznámíte s cílem předmětu, fakultními stránkami, klasifikační stupnicí a dalšími důležitými věcmi.

Python

Python je programovací jazyk vyšší úrovně. Jedná se o interpretovaný jazyk s podporou objektů, funkcí, datových typů a modulů.

1.úkol

Zadání prvního úkolu zde.

Podpůrné materiály

Slajdy ze cvičení jsou zde: zal_1.pdf.

Základní tutoriálZákladní tutoriál jazky Python.

Další základní tutoriálZákladní tutoriál jazky Python.

Programování 1 tutoriál z předmětu základy programování.

courses/b6b36zal/cviceni/1.cviceni.txt · Last modified: 2018/09/28 13:15 by seredlad