Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Čtvrté cvičení

Toto cvičení je zaměřeno na základní práci s cykly. Slajdy jsou k dispozici zde pdf a pptx

Zadání čtvrtého úkolu

Čtvrtým úkolem je Číslo PI. Jedná se o různé způsoby výpočtu čísla PI. Více v detailním zadáním. Za úkol je možné získat až 5 bodů.

Podpůrné soubory

Ukázka jednoduchého cyklu: simplecycle.py

Ukázka výpočtu sumy s pomocí cyklu a vzorce: sum.py

Ukázka výpočtu faktoriálu: factorial.py

Ukázka výpočtu čísla e: enumber.py

Ukázka výpočtu odmocniny: sqrt.py

Ukázka testu prvočíselnosti: primenumber.py

Ukázka výpočtu PI pomocí algoritmu monte carlo:montecarlo.py

courses/b6b36zal/cviceni/4.cviceni.txt · Last modified: 2018/08/27 14:20 (external edit)