Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

1. úkol - Introduction

Vaší první úlohou je seznámení se s upload systémem. Upload systém je komponenta, která slouží k odevzdávání úkolů a bude vás s největší pravděpodobností provázet celé vaše studium. Upload systém obsahuje možnosti automatického hodnocení a možnosti detekce plagiátu. Vyvarujte se proto opisování.

Zadání

Vytvořte soubor soubor.txt, v kterém bude jedna řádka textu: My first submitted task. (včetně tečky) Tento soubor nahrajte do upload systému.

Jestliže řešíte tento úkol v editoru gedit, podívejte se na tento příspěvek.

Hodnocení

Za úlohu je možno získat 0 bodů.

courses/b6b36zal/zadani/1_introduction_assignment.txt · Last modified: 2018/10/26 14:17 by seredlad