Warning
This page is located in archive.

Druhé cvičení

Toto cvičení je zaměřeno na základní práce s proměnnými, datovými typy, funkcemi a moduly v Pythonu. Aktuální prezentace k cvičení je k dispozici zde, starší slajdy pak zde: pdf a pptx

Zadání druhého úkolu

Druhým úkolem je Python in action a je zaměřen na jednoduchou práci s řetězci, soubory a funkce. Za úkol je možné získat až dva body. Více v detailním zadáním.

courses/b6b36zal/cviceni/2.cviceni.txt · Last modified: 2019/10/01 09:03 by seredlad