Warning
This page is located in archive.

Přednášky

Níže je uveden rozvrh pro zimní semestr akademického roku 2018/19. Přednáškové materiály pocházejí z minulých běhů předmětu. V průběhu semestru může dojít k jejich aktualizaci. Pořadí přednášek se může změnit.

Přednášejí:

  • JK: Jiří Kubalík
  • PP: Petr Pošík

Obsah a pořadí přednášek, včetně kompetencí, se může měnit!

Kompetence, které byste měli získat po absolvování jednotlivých přednášek.

datum č.t. S/L Přednáší Obsah Materiály Čtení
01.10. 1. S PP Optimalizace. Lokální prohledávání a evoluční algoritmy. Slajdy. Pro tisk. Kapitoly 1, 2, úvod z 3 a 3.2 z [Luke2009]
PP Přednáška v době cvičení: EA s reálnou reprezentací. Slajdy. Pro tisk. Kapitoly 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 9.2.3 z [Luke2009].
08.10. 2. L JK Diskrétní EA. Binární reprezentace, permutace. a0m33eoa_sga_2016.pdf Kapitoly 3.2, 3.3, 4.1 z [Luke2009].
15.10. 3. S PP EA s reálnou reprezentací (dokončení). Další typy metaheuristik: PSO. ACO. Slajdy. Pro tisk. Kapitoly 3.4, 3.5 a 8 (zejm. 8.3) z [Luke2009].
22.10. 4. L JK Úspěšné aplikace EA. PDF. PPTX.
29.10. 5. S JK Vícekriteriální optimalizace. Dominance, Pareto optimalita. NSGAII, SPEA2. a0m33eoa_moea_2016.pdf Příklady reálných aplikací Kapitola 7 z [Luke2009].
05.11. 6. L JK Omezení. Penalizace, stochastic ranking, multikriteriální přístup. a0m33eoa_constrainthandling_2016.pdf
12.11. 7. S PP No Free Lunch. Hodnocení výkonnosti a porovnávání EA. Slajdy. Pro tisk. Kapitola 11 z [Luke2009], zejména oddíly 11.1 - 11.2.
19.11. 8. L PP Estimation of Distribution Algorithms. Slajdy. Pro tisk. Kapitola 9 z [Luke2009].
26.11. 9. S JK Genetické programování. Základní principy a aplikace. a0m33eoa_geneticprogramming_2016.pdf Kapitoly 3.3.3, 4.3 z [Luke2009].
03.12. 10. L JK Gramatická evoluce, kartézské GP. a0m33eoa_ge_2016.pdf, ge_adfs.pdf, a0m33eoa_cgp_2016.pdf
10.12. 11. S PP Paralelní EA, koevoluce. Slajdy. Pro tisk. Kapitoly 5 a 6 z [Luke2009].
17.12. 12. L JK Problémy v GP - “bloat” a udržení diverzity. Parametry EA. Ladění a adaptace. a0m33eoa_bloat_2016.pdf. Slajdy. Pro tisk. Kubalík: a0m33eoa_frace_final.pdf. a0m33eoa_parametercontrol_paramils.pdf.
07.01. 13. S PP, JK Prezentace úloh


Zpět na hlavní stránku

courses/a0m33eoa/prednasky/start.txt · Last modified: 2019/01/11 15:26 by kubalik