Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Ztrátová komprese obrázku

Kdybychom měli k úloze přistupovat jako k černé skříňce, neměli byste obrázek využívat nikde jinde než v ohodnocovací funkci. V této úloze ale je povoleno využívat či analyzovat konkrétní obrázek i jinde, např. v rekombinačních operátorech.

Popis úlohy

Uvažujme obrázek v bitmapovém formátu – může být černobílý i barevný. Cílem je pro zvolenou reprezentaci navrhnout optimalizační algoritmus, který minimalizuje odchylku mezi původním obrazem a jeho komprimovanou formou.

Možné reprezentace

  • Poloprůhledné n-úhelníky, kruhy nebo elipsy, které se překrývají. Hledá se umístění, tvar, barva i vhodná průhlednost, či váha každého útvaru.
  • Hladká funkce intenzity pro každou složku RGB. Funkce IR(x,y), IG(x,y), IB(x,y).
  • Reprezentace pomocí Voronoiova diagramu.

Jednotná ohodnocovací funkce

Kvalita komprese se počítá jako celková odchylka přes všechny pixely a složky jasu (RGB).

Aby byly výsledky porovnatelné pro různé reprezentace, je třeba také určit stupeň komprese. Dohodněte si ve skupině 2 úrovně komprese, pro něž budete hledat optimální řešení. Úroveň komprese lze stanovit např. jako velikost, jakou může komprimovaný obrázek zabírat ve vámi zvolené reprezentaci.

courses/a0m33eoa/semestralni_ulohy/komprese_obrazku/start.txt · Last modified: 2018/06/25 12:56 (external edit)