Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

A0M33EOA - Evoluční optimalizační algoritmy

Evoluční algoritmy jsou stochastické optimalizační techniky využívající analogií s přírodní evolucí. Cílem předmětu je seznámit studenty s touto třídou algoritmů, s problémy, na něž mohou narazit při jejich aplikaci, a s metodami jejich řešení. Na přednáškách budou představeny různé varianty evolučních algoritmů a budou ukázány vhodné oblasti pro jejich nasazení. Na cvičeních si studenti vyzkouší implementaci evolučního algoritmu pro řešení složitějších optimalizačních problémů.

Základní informace

Předmět je hodnocen 6 kredity, jeho rozsah je 2+2+6 hodin týdně, tj. předpokládá se 5 až 6 hodin domácí přípravy týdně!

courses/a0m33eoa/start.txt · Last modified: 2020/01/07 14:21 by xposik