Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

AI Gym: Frozen Lake

Za výběr úlohy děkuji Jiřímu Valáškovi.

Popis prostředí Frozen Lake na AI Gym.

Problém

Je zadána 2D mapa 8×8 / 4×4 s počáteční a cílovou polohou, ledem a dírami. Úkolem je navrhnout takovou řídicí strategii, která vám umožní dostat se co nejrychleji do cíle, aniž byste spadli do díry s ledovou vodou. V mapě se pohybujete doprava, doleva, nahoru a dolů. Led může být

 • nekluzký, takže se pohybujeme ve směru, kam chceme, nebo
 • kluzký, takže se pohybujeme náhodně a do stran (chceme-li nahoru, pak p(nahoru) = 0.33, p(doleva) = 0.33, p(doprava) = 0.33, p(dolu) = 0), rozdělení těchto pravděpodobností se dá upravit, aby nebylo rovnoměrné).

Simulace končí pokud jsme spadli do díry, nebo našli cíl.

Hodnocení od AI GYM je

 • 0, pokud jsme spali do díry
 • 1 pokud jsme došli do cíle (možno přepsat na iverzní (1/x) manhattonovskou vzdálenost do cíle + penalizace za díry ?) Pro kluzký povrch můžeme použít N běhů a spočítat pravděpodobnost doražení do cíle.

Pro nekluzký povrch je problém, že budeme mít hodnoticí funkci 0, kdykoliv jsme nedošli do cíle bez rozdílu, jak daleko jsme došli.

Možné reprezentace

 • 4×4/8×8 matice/vektor (možno zadat i větší) reprezentující strategii (policy): hodnota v každé buňce říká, kterým směrem se chcete dát.
 • (Návrh od PP, nevím, zda je to realizovatelné:) Matice/vektor čísel představujících výhodnost políčka (jak vhodné je jít přes něj do cíle). Rozhodnutí v každém políčku je pak dáno směrem, v němž leží nejvýhodnější soused.

Úkoly

 • najít co nejlepší strategii
 • zkusit menší/větší mapu, pokud úloha bude moc/málo těžká
 • zkusit změnit hodnocení a řešit i nekluzký led
 • zkusit různé pravděpodobnostní rozdělení sklouznutí

Doporučení od PP

 • Změnit vizuální reprezentaci políček mapy, díry (H) nahradit třeba znakem .
 • Ujistěte se, že při opakovaných spouštěních používáte vždy stejnou mapu. Neinicializuje třeba AI Gym pokaždé mapu jinak?
 • Zafixujte si hodnotící funkci. Pokud to snadno jde, doporučuji, aby vracela detailnější hodnoty, než jen 0 a 1. Vzdálenost k cíli je dobrý kandidát. Zároveň by ale mělo platit, že delší cesta, kterou se dostanete spolehlivě do cíle, je lepší než krátká cesta, která skončí v díře blízko cíle.
courses/a0m33eoa/semestralni_ulohy/aigym/frozen_lake/start.txt · Last modified: 2018/11/20 10:28 by xposik