Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

[ English version ]

A0M33EOA - Evoluční optimalizační algoritmy

Evoluční algoritmy jsou stochastické optimalizační techniky využívající analogií s přírodní evolucí. Cílem předmětu je seznámit studenty s touto třídou algoritmů, s problémy, na něž mohou narazit při jejich aplikaci, a s metodami jejich řešení. Na přednáškách budou představeny různé varianty evolučních algoritmů a budou ukázány vhodné oblasti pro jejich nasazení. Na cvičeních si studenti vyzkouší implementaci evolučního algoritmu pro řešení složitějších optimalizačních problémů.

Základní informace

Způsob výuky v ZS 2020/21 :

  • Webové stránky předmětu (na které se právě díváte) jsou umístěné na CourseWare. Zde najdete všechny důležité informace o předmětu.
  • Odevzdávání úloh bude probíhat přes systém BRUTE. Obsahuje platné termíny pro odevzdání úloh.
  • Od 21. září do 31. října probíhá výuka vzdáleně. Bude k tomu využit software BigBlueButton integrovaný v BRUTE. Informace o použití BBB dostanete včas, není třeba nic instalovat, BBB běží v prohlížeči. Pokud se budete chtít aktivně (hlasem a videem) zapojit do vzdálené výuky, doporučujeme si obstarat headset s mikrofonem, příp. i webcameru (pokud jí váš notebook není vybaven).

Předmět je hodnocen 6 kredity, jeho rozsah je 2+2+6 hodin týdně, tj. předpokládá se 5 až 6 hodin domácí přípravy týdně!

courses/a0m33eoa/start.txt · Last modified: 2020/10/05 14:28 by xposik