Warning
This page is located in archive.

Semestrální úlohy

Na výběr jsou následující témata:

  1. Simulační úlohy:

Tři vybraná témata v pořadí od vám nejbližšího nahlaste na email petr.posik@fel.cvut.cz, nejdříve ale po prezentaci témat semestrálních prací. Téma lze do deadline kdykoliv změnit, pokud již na něm nepracuje maximální počet lidí. Jedno téma můžou řešit maximálně 3 studenti! Vyhrává čas nahlášení.

Aktuální stav přiřazení témat semestrálních úloh

Úkol

Zvolenou optimalizační úlohu vyřešte

  1. lokálním prohledávacím algoritmem,
  2. jednoduchým evolučním algoritmem a
  3. specializovaným EA nebo memetickým algoritmem.

Požadavky na implementaci

  • Fungující kód pro všechny řešené úlohy.
  • GUI není vyžadováno (ale může být oceněno bonusovými body).

Další info:

courses/a0m33eoa/semestralni_ulohy/start.txt · Last modified: 2018/11/20 11:00 by xposik