Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přednášky

Podklady přednášek pro aktuální akademický rok 2017/2018. Podklady se skládají z promítaných slidů, které jsou také k dispozici ve zkrácených verzích šetřnějších k případnému tisku, bez přechodů mezi snímky a ve formátu čtyři snímky na stránku.

Poklady tvoří podpůrný materiál a jejich učelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Harmonogram přednášek

Týden Datum Přednáška
1 22.2.2018 01 - Úvod
2 1.3.2018 02 - Objektově orientované programování
3 8.3.2018 03 - Výčtové typy a kolekce v Javě, generické typy
4 15.3.2018 04 - Výjimky a soubory
5 22.3.2018 05 - GUI v Javě
6 29.3.2018 06 - GUI v Javě, událostmi řízené programování
7 5.4.2018 07 - Vícevláknové aplikace 1
8 12.4.2018 08 - Vícevláknové aplikace 2
9 19.4.2018 09 - Sokety a síťování
10 26.4.2018 10 - Výkon a profilování
11 3.5.2018 Odpadá
12 10.5.2018 11 - Uklízení odpadků a analýza úniku
13 17.5.2018 Odpadá - úterní výuka
14 24.5.2018 Zkouškový test
Podklady mohou být průběžné aktualizovány

01 - Úvod

Organizace předmětu; programovací jazyk Java.

Úvod do objektově orientovaného modelování (analýzy a návrhu); objektově orientované programování (OOP); struktura objetu a zapouzdření.

Konstruktor, singleton, metoda main, immutable objekty.

Aktualizace 2018/02/22 15:35

02 - Objektově orientované programování

Objektově orientované programování. Immutable. Dědičnost, kompozice a polymorfismus. Dispatch a double dispatch.

Aktualizace 2018/03/01 15:45

03 - Výčtové typy a kolekce v Javě, generický typ

Výčtové typy, kolekce, iterátor, JFC. Generické typy.

Aktualizace 2017/03/09 7:42

04 - Výjimky a soubory

Výjimky. Soubory.

Aktualizace 2017/03/15 10:16

05 - GUI

GUI v Javě, komponenty a kontejnery, dialogová okna (modalita).

06 - GUI v Javě, událostmi řízené programování

GUI v Javě, Model-View-Controller, Event-Driven Programming, vnitřní třídy.

07 - Vícevláknové aplikace 1

Paralelismus, synchronizace výpočetních toků, vícevláknové aplikace.

Aktualizace 2017/04/06 9:15 - přidán demonstrační příklad

08 - Vícevláknové aplikace 2

Vícevláknové aplikace - příklad GUI, vzor observer. Modely vícevláknových aplikací.

09 - Sokety a síťování

Síťování, síťová API - soket, jednoduchý klient a server, boss/worker server/klient.

10 - Výkon a profilování

Výkon aplikace, profilování v NetBeans, příklady.

  • prezentace: lecture10.pdf
  • zkrácená verze:
  • zkrácená verze 2×2:
  • přiložené demonstrační programy: 10.zip

11 - Uklízení odpadků a analýza úniku

Správa paměti, Garbage Collection, Escape Analysis a alokace na stacku.

  • prezentace: lecture11.pdf
  • zkrácená verze:
  • zkrácená verze 2×2:
  • přiložené demonstrační programy: 11.zip
Podklady budou průběžné aktualizovány
courses/b0b36pjv/prednasky.txt · Last modified: 2018/05/23 21:19 by xvokrine