Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Větvení programu - if a switch

Příkaz if

Jedná se o jeden z nejvíce užívaných příkazů. Java jej umožňuje použít jak v neúplné podmínce, tak v úplné podmínce.

Neúplná podmínka

if (logická_výraz)
  příkaz1;

Jak to funguje?

Pokud je logický_výraz splněn provede se příkaz.

Úplná podmínka

if (logická_výraz)
  příkaz1;
  else
  příkaz2;
Jak to funguje?

Pokud je logický_výraz splněn provede se příkaz1. Pokud splněn není provede se příkaz2.

Pokud je potřeba použití více příkazů, vkládají se do bloku odděleného složenými závorkami.

if (logický_výraz) {
  příkaz1a;
  příkaz1b;
  příkaz1c;
  } else {
  příkaz2a;
  příkaz2b;
  }

Příkazy if lze do sebe vnořovat. V tomto případě se else vztahuje vždy k nejbližšímu if. Pokud potřebujeme else spárovat k jinému if, je nutno použít složené závorky.

if (logická_podmínka1) {
  if (logická_podmínka2)
    příkaz1;
  příkaz2;
  } else {
  příkaz3a;
  příkaz3b;
  }

Příkaz switch

Jedná se o přepínač neboli příkaz pro vícenásobné větvení programu.

Syntaxe switch je následující:

switch (výraz) {
 case hodnota1 : příkaz/y_pro_hodnotu1;
         break;
 case hodnota2 : příkaz/y_pro_hodnotu2;
         break;
 case hodnota3 : příkaz/y pro hodnotu3
         break;
 default : příkaz/y_pro_defaultHodnotu;
      break;
}
Jak to funguje?

Výraz je rozdělen na jednotlivé hodnoty a pro ně se vykonávají příslušné příkazy. Hodnota default jsou všechny ostatní hodnoty, které může výraz nabývat a nejsou uvedeny v case. Příkaz break zajistí, že se vykonají příkazy pouze pro danou hodnotu.

Následující kód :

int vetev;
...
switch (vetev){
 case 1 : System.out.println("Hodnota promenne vetev je jedna");
      break;
 case 2 : System.out.println("Hodnota promenne vetev je dve");
      break;
 case 3 : System.out.println("Hodnota promenne vetev je tri");
      break;
 default : System.out.println("Hodnota promenne vetev vice nez tri");
      break;
}
vypíše slovně hodnotu proměnné vetev - buď to 1, 2,3 nebo vice nez 3.

Vlastnosti switch:

 • Výraz může být pouze typu char, byte, short nebo int.
 • Počet větví není omezen.
 • V každé větvi může být více příkazů, které není nutné uzavírat do složených závorek.
 • Pokud není větev ukončena příkazem break je dále zpracovávána další větev v pořadí a to až do dalšího break nebo do ukončení switch.
courses/b0b36pjv/tutorials/02/vetveni_-_if_a_switch.txt · Last modified: 2018/02/06 08:43 (external edit)