Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Překlad projektu v příkazové řádce (win)

Podobně jako v operačním systému unixového typu, který je použit v počítačových laboratořích na cvičení, lze i v prostředí MS Windows použít příkazový interpret a nejen spouštět programy s přesměrováním standardního vstup a standardního výstupu, ale také sestavit program například nástrojem ant. Pro přímočaré použití je však nutné nastavit příslušné proměnné prostředí a přidat do vyhledávací cesty adresář s instalací JDK a ANT. Pro ještě pohodlnější práci je možné doinstalovat standardní balík Utilities and SDK for Subsystem for UNIX-based Applications in Microsoft Windows 7 and Windows Server 2008 R2 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=2391.

Níže je uveden jeden ze způsobů nastavení proměnné Path a JAVA_HOME pro sestavení a spuštění programu z 5. cvičení.

Nastavení cesty pro kompilátor javac a virtuální stroj java

Předpokládejme, že Java je nainstalována v adresáři Program Files/Java, například jako součást balíku Netbeans. A konkrétně například adresáři (složce) C:\Program Files\Java\jdk1.8_20, ve kterém jsou binární soubory javac a java v podadresáři bin. Po instalaci není standardně nastavena cesta k adresáři bin, tj. tento adresář není v seznamu prohledávaných adresářů, ze kterých jsou spouštěný programy. Proto přidáme cestu C:\Program Files\Java\jdk1.8_20\bin do toho seznamu, což je proměnná prostředí Path. Tu najdeme v ovládacích panelech, nastavení systému, pokročilé nastavení, proměnné prostředí. V anglické verzi Windows 7 je postup nastavení ilustrován na následujících obrázcích.

V seznamu najdeme položku Path a přidáme do seznamu C:\Program Files\Java\jdk1.8_20\bin. Jako oddělovač adresářů je použit středník.

Spuštění příkazového interpretru (cmd)

Do vyhledávacího pole základní nabídky zadáme cmd a spustíme program cmd. Příkazen set vypíšeme obsah nastavených proměnných prostředí.

Program pro sestavení projektu ant

Program pro řízení překladu a sestavení projektu ant nainstalujeme ze stránek http://ant.apache.org/bindownload.cgi např. 32-bit verze http://mirror.hosting90.cz/apache//ant/binaries/apache-ant-1.9.4-bin.zip a obsah archivu rozbalíme do adresáře Program Files\apache-ant-1.9.4. Následně přidáme cestu C:\Program Files\Java\apache-ant-1.9.4\bin do seznamu v proměnné prostředí Path

Podobně jako v případě javac a java.

Nastavení proměnné JAVA_HOME

Pro překlad projektu příkazem ant je nutné ještě nastavit proměnnou JAVA_HOME, viz návod na http://ant.apache.org/manual/install.html. To uděláme podobně jako při nastavení proměnné Path akorát bude pravděpodobně nutné vytvořit novou proměnnou, neboť nebude ještě nastavene. Její hodnou pak nastavíme do hlavního adresáře JDK, tj. v našem případě C:\Program Files\Java\jdk1.8_20.

courses/b0b36pjv/tutorials/01/preklad.txt · Last modified: 2018/02/06 08:43 (external edit)