Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přístup k XML souborům

Zde je ukázka jednoduchého přístupu k XML souborům bez DTD pomocí javax.xml.stream.XMLStreamReader. Jedná se jen o základní demosntraci použití této třídy k read-only přístupu k datům a atributům v souboru.

Demonstrační XML soubor je zde.

package cz.cvut.fel.pjv;
 
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStream;
import javax.xml.stream.XMLInputFactory;
import javax.xml.stream.XMLStreamConstants;
import javax.xml.stream.XMLStreamReader;
 
public class SimpleXMLReader {
 
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    InputStream in = new FileInputStream("c:\\tmp\\input.xml");
    XMLInputFactory factory = XMLInputFactory.newInstance();
    XMLStreamReader parser = factory.createXMLStreamReader(in);
    while (parser.hasNext()) {
      System.out.println("Zjistuji novy event!!!!!");
      int event = parser.next();
      System.out.println("Event type:"+parser.getEventType());
      if (event == XMLStreamConstants.START_ELEMENT) {
        System.out.println(">Event type START_ELEMENT");
        System.out.println(">TAG:"+parser.getLocalName());
        System.out.println("->Atribute count:"+parser.getAttributeCount());
        if (parser.getAttributeCount() > 0) {
          for (int i = 0; i < parser.getAttributeCount(); i++) {
            System.out.println("-->Atribute name:" + parser.getAttributeName(i));
            System.out.println("-->Atribute type:" + parser.getAttributeType(i));
            System.out.println("-->Atribute value:" + parser.getAttributeValue(i));
          }
        }        
      }
 
      if (event == XMLStreamConstants.CHARACTERS){
        System.out.println(">Event type CHARACTERS"); 
        System.out.println("->Text: >"+parser.getText()+"<");
      }
      if (event == XMLStreamConstants.END_ELEMENT){
        System.out.println(">Event type END_ELEMENT");
        System.out.println(">TAG:"+parser.getLocalName());
      }
 
    }
  }
}

courses/b0b36pjv/tutorials/08/xml.txt · Last modified: 2018/02/06 08:43 (external edit)