Warning
This page is located in archive.

Domácí úkoly

Domácí úkoly se odevzdávají vždy do odevzdávacího systému na adrese http://cw.felk.cvut.cz/upload. Pro dotazy ohledně domácích úkolů je možné využít diskusní forum na US. Jednotlivá témata na fóru by měla být vhodně pojmenována, aby se v nich mohli orientovat i ostatní studenti. Používejte tedy při zakládání diskusních vláken názvy s uvedeným číslem úkolu, tedy např.: “HWxx - Vystizny nazev problemu”.

Pozdní odevzdání je penalizováno (první započatý týden prodlení ztrátou 2 bodů, druhý týden ztrátou 5 bodů), domácí úkol se považuje za odevzdaný, pokud prošel úspěšně všemi testy. Pokus o obcházení některého z testů, který nebude v souladu se zadáním (typicky náhodné zkoušení výsledků, využití známých i neznámých chyb v US apod.) bude penalizováno udělením 0 bodů za daný domácí úkol a jeho povinností ho přepracovat.

Domácí úkoly jsou kontrolovány na výskyt plagiátů.

Termíny odevzdání domácích úkolů pro prezenční studium v LS 2016/2017:

  • 1. domácí úkol - 19.3.2017 08:00
courses/b0b36pjv/hw/start.txt · Last modified: 2018/02/06 08:43 (external edit)