Warning
This page is located in archive.

1. Cvičení

Toto cvičení je zaměřeno na seznámení se s prostředím učebny, vývojovým prostředím a dalšími nástroji, které budete potřebovat pro práci v semestru. Po skončení tohoto cvičení budete schopni vytvořit jednoduchý program v Javě, který získává parametry z příkazového řádku, zkompilovat ho, spustit, distribuovat na jiný počítač.

Nástroje pro práci v semestru

Upload systém

Zde budete odevzdávat svoje domácí úkoly. Adresa je https://cw.felk.cvut.cz/upload.

OwnCloud

OwnCloud je cloudové úložiště.Toto úložiště se hodí pro menší objemy dat, které chcete mít k dispozici přes webové rozhraní nebo je automaticky synchronizovat mezi svými počítači. Jako studenti ČVUT máte k dispozicici 100GB prostoru.

Návod na základní použití OwnCloud

Netbeans

V tomto předmětu se implicitně používá pro práci vývojové prostředí Netbeans 8+. Pokud jste zvyklí na jiné vývojové prostředí (Eclipse, Idea a další), můžete ho samozřejmě používat i nadále, ale počítejte s tím, že se částečně připravujete o support k IDE od svého cvičícího.

Návod na instalaci a použití Návod na gitlab

Úkoly na cvičení

  1. Naimportujte si zdrojové kódy programu PJV-lab01. Ke stažení zde. Zdrojový kód si projděte. S cvičícím projděte jednotlivé části kódu, abyste si byli jisti, že víte, který řádek k čemu slouží.
  2. Vytvořte program, který z příkazového řádku přečte několik čísel, ty sečte a výpše výsledek na konzoli. Pokud žádné parametry na příkazovém řádku nebudeou zadané, vypíše na chybový výstup text “No input detected!”
  3. Pokuste se program zkompilovat, vytvořit .jar soubor a spustit ho z příkazové řádky.

mudromar@desktop:~/PJV-1/lab01xx/src/cz/cvut/fel/pjv$ javac Lab01Solution.java Lab01.java 
mudromar@desktop:~/PJV-1/lab01xx/src$ java cz/cvut/fel/pjv/Lab01
Příprava a spuštení .jar balíčku - POZOR!!! v učebně nejsou správně nastaveny cesty, venujte pozornost prikazu jar!!!
mudromar@desktop:~/PJV-1/lab01xx/src$ /opt/jdk1.8.0_73/bin/jar cfe lab01.jar cz/cvut/fel/pjv/Lab01 ./cz/cvut/fel/pjv/Lab01.class ./cz/cvut/fel/pjv/Lab01Solution.class
mudromar@desktop:~/PJV-1/lab01xx/src$ java -jar lab01.jar 

courses/b0b36pjv/tutorials/01/start.txt · Last modified: 2018/02/19 10:54 by mudromar