Warning
This page is located in archive.

11. Cvičení

Na tomto cvičení si vyzkoušíte vytvořit jednoduchou aplikaci, která bude volat kód napsaný v jazyce C. Dále si vyzkoušíte implementovat některé z běžných návrhových vzorů.

Úkoly na cvičení

  1. Vytvořte si třídu typu Singleton - u této třídy může existovat nejvýše jedna instance, která bude z celého programu globálně dostupná.
  2. Vytvořte si svůj Pool vláken (třeba pomocí třídy ExecutorService) - při vytváření poolu si programátor definuje, kolik vláken je v Poolu. Pokud je některý z objektů dostupný, lze si ho nechat přidělit. Pokud není žádný objekt dostupný, je potřeba počkat na volné vlákno ve frontě.
  3. Dle návodu v materiálech na cvičení si vyzkoušejte naimplementovat jednoduchý program, který volá metodu v jazyce C pomocí JNI (Java Native Interface)
  4. Dnes je možno prokonzultovat otázky týkající se Vašich semestrálních prací. Od příštího týdne bude probíhat už jen odevzdávání.

Materiály na cvičení

courses/b0b36pjv/tutorials/11/start.txt · Last modified: 2018/02/06 08:43 (external edit)