Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

8. Cvičení

Cílem tohoto cvičení je procvičit si práci s textovýni, binárními soubory a serializací.

Úkoly na cvičení

  1. Napište program, který nahradí posloupnost „bílých“ znaků (tabelátor, mezera, odřádkování, …) ve vstupním textovém souboru znakem mezera. Zjištění zda číslo získané pomocí int c = fr.read(); je „bílým“ znakem zajistí
     if(Character.isWhitespace((char) c)) //... je bílý 
  2. Napište program, který očísluje řádky ve vstupním textovém souboru.
  3. Napište program, který spočítá počet slov ve vstupním textovém souboru.
  4. Napište program, který přečte ze standardního vstupu posloupnost reálných čísel a zapíše ji do binárního souboru.

textové soubory ke stažení zde

Serializace

  1. Napište program, který z CSV souboru načte data do vhodné kolekce. Data z této kolekce bude umět serializovat do souboru a znovu načíst. Co se stane, pokud objektu, který ukládáte do kolekce, přidáte atribut a pokusíte se načíst serializovaný soubor?
Použijte například CSV s telefonním seznamem osob - ke stažení zde http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/telefonni_seznam.php?send=NULL&odbory=16 - lokální kopie ZDE
Zamyslete se nad použitím například StringTokenizeru.

XML

  1. Projděte si ukázkovou aplikaci s třídou XMLStreamReader a pokuste se data z XML souboru dostat do vhodné kolekce. Vyzkoušejte si XML soubor změnit, přidat atributy a text mezi různé tagy. Sledujte, jakým způsobem se k těmto datům můžete dostat.

Materiály na cvičení

courses/b0b36pjv/tutorials/08/start.txt · Last modified: 2018/02/06 08:43 (external edit)