A7B33DIF – Zpracování digitální fotografie

Naše motto : “FOTOGRAFIE NENÍ NÁHODA”. Od úvodní myšlenky, přes kompozici a přípravu scény, nastavení fotoaparátu, zpracování v počítači až po finální tisk či vystavení na web, je třeba vzít v potaz řadu aspektů, které si nefotografové běžně neuvědomí. Studentům předmětu DIF chceme některé z nich přiblížit. Začínáme v únoru ve fotografickém ateliéru v Dejvicích a v polovině semestru se přesouváme k postprodukci digitálního obrazu do počítačové učebny pouze o několik pater výše také v Dejvicích. JSME PŘIPRAVENI I NA PŘÍPADNOU DISTANČNÍ (v poč. lab. možná i HYBRIDNÍ) VÝUKU. Jsme ostřílení pedagogové z let 2020 až 2023. Výsledky našich studentů jsou výborné! Viz Síň slávyDalší informace viz "Cíle předmětu a metody jeho vyučování".

PDF verze

Aktuality

Milí studenti DIF 2024,

jsme velice rádi, že jste si zapsali ke studiu v LS 2024 náš předmět Zpracování digitální fotografie. Je Vás z různých fakult ČVUT již 58 (ještě je volná kapacita do 60 studentů pro další zájemce). Děkujeme Vám a budeme se maximálně snažit naplnit Vaše očekávání!

Jak bude výuka probíhat?

PREZENČNĚ… Převážně, nejlepší vydrží až do konce, u nás je to tak trochu jako s hrou na housle. Učit fotografování v ateliéru nebo reportáž v exteriéru jen přes monitor, to není ono.

Poznámky K SAMOSTUDIU ale na stránkách předmětu DIF ponecháváme. Co kdyby? Mohou se hodit těm studentům, kteří se nebudou moci z nějakých důvodů, třeba zdravotních, účastnit prezenční výuky.

Tip pro nedočkavce: projděte Síň slávy a popřemýšlejte, jaký fotografický projekt byste chtěli dělat?

Sekci Aktuality budeme průběžně doplňovat, sledujte zvláště nové/zvýrazněné zprávy přidávané v chronologické pořadí (nejnovější nahoře).

S fotografickým přáním “Dobré světlo!” za všechny kolegy, Roman Sejkot, 18. 2. 2024, Praha.


Všem studentům zapsaným na předmět se pokusíme nastavit/otevřít přístup (přes kartovou čtečku u dveří) do PCLAB T2:A3-412 v těsné návaznosti na ateliérová cvičeni (nechte si v rozvrhu rezervu 30 - 45 min). Prodloužený čas cvičení můžete využít pro stažení/uložení fotografií do svého domovského adresáře na FEL AD, podrobněji prozkoumat prvotní náhledy, doplnit základní popis (metadata) a nebo vyzkoušet drobné úpravy v editačních programech. K dispozici (snad) bude Adobe Photoshop a také ACDSee Photo Studio Ultimate 2024. Můžete zde samozřejmě pracovat i na vlastním laptopu s bezdrátovým Eduroam připojením. Během samostatné práce dodržujte základní pravidla bezpečnosti a při odchodu z učebny poslední přítomný zkontroluje uzavření oken a vypne hlavní (červeno/zelený) vypínač rozvodu napětí 230 V, který je na stěně těsně vedle dveří.

P.S.: Další info, pokyny a upřesnění se dozvíte na prvních cvičeních.

Za celý team DIF 2024, Aleš Němeček (an) | 1. 2. 2024


Máme vlastní učebnici, která je postavena na letitých základech výuky předmětu DIF na FEL ČVUT pro studenty všech fakult ČVUT. Obsahuje nejen přednášky, cvičení, nejlepší studentské Projekty a Eseje, je rozšířením obsahu výuky, aneb co se už do výuky nevešlo… Vhodná k samostudiu i distanční výuce.

Kniha FOTOGRAFIE byla vydána v roce 2017 a stala se reprezentativním darem Rektorátu ČVUT k 310. výročí existence ČVUT v Praze.

K dostání je např. v univerzitní dejvické prodejně studijní literatury v NTK.

  • Roman Sejkot, Václav Hlaváč: Kniha FOTOGRAFIE / od fotogramu k výpočetní fotografii /, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017, Univerzitní knihkupectví, budova NTK, Technická 6, Praha 6.

Přednášky: čtvrtek 14:30-16:00, JP:B-670 (CIIRC ČVUT)

Přednášející: Václav Hlaváč (VH), Roman Sejkot (RS)

Přednášíme počínaje čtvrtkem 22. 2. 2024

Přednášky jsou v CIIRC ČVUT, Praha 6, Dejvice, Jugoslávských partyzánů 1580/3, a to v budově B (budova s dlouhou prosklenou fasádou směrem do ulice). Použijte vchod do budovy, který je nejdále od Vítězného náměstí. Je to stejný vchod, kterým se chodí do Technické menzy. Nejdříve vyjdete po schodech do chodby (ignorujete výtah hned vpravo za posuvnými dveřmi z ulice). Chodbou projdete přímo asi 15 metrů k výtahu. Vyjedete do 6. patra. Vaše kartička by měla otevírat dveře v 6. patře. Místnost JP:B-670 je druhá posluchárna, když u dveří odbočíte vlevo (směrem na jih).

č. předn. datum 2024 náplň prezentace
1 22. 2. (VH) Počítačové vidění vs. digitální zpracování obrazu, zakotvení. Fotoaparát. Jednooká zrcadlovka a její ovládání. Pořízení statického obrazu, geometrie, optika. Zadání semestrálních prací / Projekt / Esej Počítačové vidění, zakotvení, Fotoaparát, optika
2 29. 2. (RS) Historie fotografie. Technika a obsah. Technika, 12 českých fotografů, 12 světových fotografů
3 7. 3. (RS) Fotografické styly. Výtvarná a dokumentární fotografie. Fotografické styly
4 14. 3. (RS) Světlo a osvětlování ve fotografii. Speciální osvětlení pro technickou fotografii. Osvětlení ve fotografii
5 21. 3. (VH) Digitální obraz a jeho vlastnosti. Barva a její vnímání. Barevné obrazy. Správa barev mezi zařízeními. Digitální obraz, Barevné obrazy, Správa barev
6 28. 3. (VH) Jasové a geometrické transformace. Předzpracování, vyhlazování, hrany, hranové body, zaostřování. Jasové a geom. tx, Předzpracování v prostoru obrazů, Hrany, hranové body, ostření
7 4. 4. (VH) Fourierova transformace. Předzpracování ve frekvenčním spektru. Fourierova tx, Fourier. filtrace
8 11. 4. (VH) Segmentace pro fotografii, principy dovolující např. maskování lasem, kouzelnou hůlkou. Inpainting. Segmentace obrazu pro fotografii, Doplňování fotografií, Světlana Lazebnik 2012, A. Efros, U of Berkeley, What makes a good picture?
9 18. 4. (RS) Budoucnost fotografie jako technického a společenského fenoménu.
10 25. 4. (RS) Kompozice. Teorie a psychologie fotografie. Kompozice, Teorie a psychologie fotografie
11 2. 5. (RS) Technická a vědecká fotografie. Autorský zákon pro fotografy. Autorský zákon pro fotografy
9. 5. (Nikdo) Přednáška není, protože na FEL se učí jako ve středu kvůli náhradám za svátky.
12 16. 5. (RS) DTP a komerční software. Filosofie fotografie. DTP, Filosofie fotografie
13 23. 5. (VH) Komprese obrazů. Komprese obrazů

Odkazy na prezentace přednášek jsou z předchozího školního roku. Přednášející budou prezentace typicky před přednáškou vylepšovat a odpovídajícím způsobem na této stránce postupně občerstvovat i odkazy.

Konzultace semestrálního projektu, nebo jiných neškolních aktivit týkajících se fografie, je možná s Romanem Sejkotem v prvním bloku semestru během 45 minut po každé přednášce.

Pro případ nutnosti máme připravenou možnost vzdáleného přednášení přes MS-Teams. Tuto možnost spustíme, až nebude možné přednášet kontaktně.

Doporučená literatura

Cvičení, pravidla pro zápočet a zkoušku, opisování

  • Opisování považuji za nepřípustné. Bude-li student při písemce přistižen při opisování, bude z písemky hodnocen nula body bez možnosti psát písemku znovu. U odevzdaných esejů, projektů a dalších úloh je opisování kontrolováno a srovnáváno s pracemi jiných. Opisování bude v předmětu trestáno. Dále bude studijní oddělení FEL ČVUT požádáno, aby opisování zaznamenalo do studijní dokumentace studenta.

Václav Hlaváč, zodpovědný za předmět

Minulé výsledky z let 2009 až 2023

Vernisáž výstavy ZRCADLENÍ & HRANA / NA HRANĚ a vyhlášení soutěže studentských projetů proběhlo v mírně posunutém termínu ve ČT 1. 6. 2023, se zahájením od 17 hod. v Kampusu Dejvice - areál CIIRC, prosklené přízemí budovy A - Rektorát ČVUT. Výstava je stále volně přístupná v pracovní dny a i z ulice (nároží náměstí a ulice Jugoslávských partyzánů) je průhled na asi polovinu expozice.

Vítězné vystavené práce - Projekty a Eseje si můžete prohlédnout naší Síni slávy.

Výstava studentských Projektů a Esejů s tématy PROTIKLADY a ZMĚNA započala vernisáží v 17 hodin 19. května 2022 v přízemí nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu (Rektorátu ČVUT).

Vítězné vystavené práce - Projekty a Eseje jsme přidali do naší Síně slávy.

Výstava studentských Projektů a Esejů s tématy COGITO ERGO SUM a REALITA? započala vernisáží v 17 hodin 7. října 2021 v přízemí nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu (Rektorátu ČVUT).

Vítězné vystavené práce - Projekty a Eseje jsme přidali do naší Síně slávy.

Výstava studentských Projektů a Esejí na téma CHYBA? a NEPOZOROVANÉ započala vernisáží v říjnu 2020 na terase nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu a po vernisáži byla přesunuta do budovy Rektorátu ČVUT.

Vystavené fotografie si můžete vzdáleně i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce - Projekty a Eseje jsme přidali do naší Síně slávy.

Výstava studentských Projektů a Esejí na téma KONTRAST a VE SMYČCE ČASU proběhla v květnu až červnu 2019 ve dvoraně historické budovy ČVUT na Karlově náměstí a následně byly fotografie vystaveny ve vstupu nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu.

Vystavené fotografie si můžete vzdáleně i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce - Projekty a Eseje jsme přidali do naší Síně slávy.

Kalendář FEL ČVUT na rok 2019 ze studentských prací DIF a DCGI z roku 2018

Pro fakultní kalendář FEL ČVUT na rok 2019 jsme vybrali to nejlepší z prací studentů DIF a DCGI za rok 2018. Celý kalendář FEL 2018 lze stáhnout a užít pro vlastní potřebu.

Výstava studentských fotografií na téma BARVA a ALFA A OMEGA proběhla v květnu až červnu 2018 ve dvoraně historické budovy ČVUT na Karlově náměstí a následně byly fotografie vystaveny ve vstupu nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce jsme přidali do naší Síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2018

Jako již tradičně jsme pro fakultní kalendář na rok 2018 vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v minulém roce i dřívějších. Celý kalendář FEL 2018 lze stáhnout a užít pro vlastní potřebu.

Výstava studentských fotografií na téma CHAOS a CESTA proběhla v květnu až červnu 2017 ve dvoraně historické budovy ČVUT na Karlově náměstí a následně byly fotografie vystaveny ve vstupu nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce jsme přidali do naší Síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2017

Jako již tradičně jsme pro fakultní kalendář na rok 2017 vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v minulém roce i dřívějších.

Výstava studentských fotografií na téma SVĚTLO a MEZERA proběhla v květnu až červnu 2016.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce jsme přidali do naší Síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2016

Pro fakultní kalendář na rok 201ž jsme opět vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v posledních letech.

Výstava studentských fotografií na téma SVĚTLO a MEZERA proběhla v červnu 2015.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii, kde naleznete též fotky z vernisáže výstavy.

Vítězné práce jsme přidali do naší Síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2015

Pro fakultní kalendář na rok 2015 jsme vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v posledních letech.

Soutěž studentských fotografií 2014

Nejlépe hodnocené fotografie v roce 2014 si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Vybrané práce za celou dobu běhu předmětu od roku 2009 po současnost najdete v síni slávy.

Přání studentům

Přejeme studentům, ať se jim látka předmětu Zpracování digitální fotografie líbí a dobře studuje. Těšíme se na zpětnou vazbu a podněty k vylepšení. Mluvte s námi při přednášce i po ní, na cvičení, pošlete e-mail, telefonujte, budeme rádi!

Václav Hlaváč, Roman Sejkot, 1. 2. 2024

courses/a7b33dif/start.txt · Last modified: 2024/02/18 14:25 by sejkorom