PROJEKT a ESEJ

Nedílnou součástí předmětu je odevzdání semestrálního projektu. Jde o cyklus deseti fotografií na jedno ze zadaných témat. Fotografie musí mít jednotnou koncepci, technické provedení i myšlenku, která podporuje téma projektu (tj. všechny na výšku nebo na šířku, raději jedna jednoduchá myšlenka z různých pohledů, než více jen vzdáleně souvisejících myšlenek, …). Fotografie musí být vaše a vzniknout nově na základě tohoto zadání. Při fotografování můžete použít libovolné zařízení, typicky digitální fotoaparát, ale také analogový fotoaparát (výsledek můžete naskenovat) a další technologie.

Jelikož jde o vcelku velké dílo (i když se to tak možná nezdá), vyžadujeme v průběhu semestru odevzdání konceptu projektu, o kterém se v dalších týdnech bavíme a směřujeme tak projekt ke zdárnému konci.

Součástí odevzdaného projektu je i ESEJ, osobní zamyšlení na téma FOTOGRAFIE.

Završením projektu je soutěž o nejlepší tři díla, která oceníme hodnotnými cenami a z nejlepších projektů vytvoříme veřejnou výstavu předmětu ve skleněné dvoraně ČVUT na Karlově náměstí nebo v Dejvicích v přízemí CIIRK - Rektorát ČVUT.

Témata projektů pro LS 2024

Studenti zvolili/vybrali v roce 2024 z 24 návrhů tyto názvy projektů:

 1. DESTRUKCE
 2. ČAS

Náhled výsledků veřejného demokratického hlasování na přednášce dne 29. 2. 2024, zapsáno vlastní rukou a křídou přednášejícího a skrutátora v jedné osobě.

Termíny

 • Odevzdání konceptu projektu: 10. 3. 2024. Pozdější odevzdání není trestáno, ale jste sami proti sobě nedodržováním tajmingu… :)
 • Odevzdání semestrálního projektu a eseje do odevzdávacího systému: deadline 14. 5. 2024, 23:55 (pět minut před dvanáctou).
  • Nechte si rezervu - počítejte s tím, že nahrávání souborů muže trvat i desítky minut.
  • Upload systém může odmítnout nahrání při nedodržení některých níže uvedených podmínek. Případná oprava pak zabere další čas.
  • Z těchto důvodů doporučujeme začít nahrávat soubory s dostatečnou časovou rezervou.
 • Dva měsíce se vám v tuto chvíli mohou jevit jako dlouhá doba. Vytrvalci ale vědí, že tempo je potřeba nasadit hned na začátku, sprinteři v maratónu nemají šanci. Náš předmět DIF je pro maratónce, techniky šmrncnuté uměním, umělce šmrncnuté technikou, na celý život.
 • Odevzdání projektu a eseje na DVD (4 GB) nebo na USB flash disku ve tvaru kreditní karty (min 4 GB), esej vytištěn na A4, dohromady odevzdat v průhledné/čiré závěsné fólii na dokumenty A4 (zakládací U obal, “košilka”) : nejpozději na posledním cvičení 20. - 21. 5. 2024.
 • Zpětná vazba k projektu (hodnocení umělecké i technické stránky bude autorům poskytnuta přes odevzdávací systém po 27. 5. 2024).

Za pozdní odevzdání projektu je sankce 2 body do 24 hodin po termínu a 10 bodů později. Body se odečítají od hodnocení u zkoušky. Děláme to neradi, ale podle rad moudrých, musíme být také trochu zlí… :)

 • Vernisáž výstavy a slavnostní vyhlášení výherců Fotosoutěže proběhne po poslední přednášce ve čtvrtek 23. 5. 2024 od 17 hod. v Dejvicích v areálu CIIRC, prosklené přízemí budovy A - Rektorát ČVUT. Vše bude ještě upřesněno, sledujte aktualizace!

Koncept

 • Výběr tématu a koncept projektu v rozsahu několika odstavců nahrajete do odevzdávacího systému ve formátu PDF.
 • Po nahrání konceptu se stavte za svým cvičícím na konzultaci (např. po skončení cvičení), kde vám ho schválí nebo doporučí změnu. Textovou zpětnou vazbu také najdete v odevzdávacím systému.

Inspirujte se a buďte originální

Podívejte se nejprve na práce vašich kolegů z minulých let do fotogalerie.

PROJEKT a jeho odevzdání

 • Pokud nemáte vlastní fotoaparát, můžete si ho krátkodobě zapůjčit.
 • Deset fotografií připravte k odevzdání ve formátu TIFF bez komprese a bez vrstev.
 • Každá fotografie musí být označena:
  • uživatelským jménem FEL,
  • pořadovým číslem fotografie
  • krátkým popisem obsahu (popisky delší než tři slova mohou být zkráceny).
 • Jména souborů budou tedy vypadat jako např. novakd1_01_koncert.tif.
  • Řazení fotografií 01 až 10 je povinné.
  • Ve jméně souborů nesmí být použita diakritika! Přípona musí být malými písmeny.
 • Každá fotografie také musí obsahovat metadata - původní EXIF a doplněný IPTC záznam s údaji o autorovi, o obsahu fotografie včetně klíčových slov (keywords) a plného názvu fotografie. Neoznačení fotografií bude považováno za nesplnění podmínek!
 • Fotografie musí být připraveny pro tisk (viz následující sekce).

Příprava fotografií pro tisk

Fotografie připravte pro tisk na digitálním Minilabu (jak to vše udělat se naučíte v průběhu cvičení), tedy:

 • s délkou kratší strany přesně 2433 pixelů,
 • zároveň nesmí délka delší strany přesahovat 4228 pixelů
 • dodržujte jednotný poměr stran (pro kompozici na výstavu), výjimky jen v případech s jasným záměrem (uveďte v doprovodném textu)
 • ve formátu RGB s 8 bity na kanál, v barevném prosotru sRGB,
 • přiměřeně doostřené pro tisk na 300 dpi.

Doprovodný text k Projektu

K projektu musí být přiřazen doprovodný text ve formátu PDF o délce jedné strany A5 (naležato, font cca 14pt) popisující vznik či ideu/koncept projektu. Text by měl obsahovat jen název projektu/téma, vlastní popis projektu, datum a jméno autora. Doprovodný text bude viset společně s vystavenými fotografiemi na výstavě, proto věnujte jeho přípravě patřičnou péči.

Cover / Obálka Projektu

Toto je jediné a jedinečné místo v celém předmětu “Zpracování digitální fotografie”, kde se potkává a prolíná fotografický obraz s textem a s grafickým uspořádáním textu v obraze. Někdy je potřeba udělat i výřez ze své fotografie. Jde zde o závěrečnou prezentaci vašeho díla. Za grafické ztvárnění knižních, hudebních a fimových obalů se udílejí významné ceny. Všichni máte k dispozici bezpočetnou inspiraci doma, v knihovnách, na internetu. Obal prodává. Dílo můžete odevzdat i v pytlíku na rohlíky (teď už ne… :)) … nebo v něčem jinak originálním. Originalita táhne! Tvořte a prezentujte se!

Student odevzdávající DVD vytváří cover (titulní stranu a zadní stranu obalu velikosti CD/DVD). Titulní strana obsahuje studentem vybranou ústřední/titulní fotografii projektu, název projektu, jméno studenta, studijní předmět a rok. Zadní strana je volnější, může obsahovat např. obsah DVD, logo ČVUT, část doprovodného textu atd.

Student odevzdávající USB flash disk ve tvaru kreditní karty vytváří cover velikosti A4 (titulní strana a zadní strana). Titulní strana obsahuje studentem vybranou ústřední/titulní fotografii projektu, název projektu, jméno studenta, studijní předmět a rok. Zadní strana je volnější, může obsahovat např. obsah flash disku, logo ČVUT, část doprovodného textu atd.

Cover / Obálka Projektu je odevzdáván vytištěný studentem společně s DVD / USB flash diskem ve tvaru kreditní karty v průhledné čiré/lesklé závěsné fólii na dokumenty A4 (zakládací U obal, “košilka”).

Odevzdání projektu

 • Všech deset fotografií a textový dokument zabalte společně do jediného ZIP souboru a odevzdejte elektronicky přes odevzdávací systém. Limit na celkovou velikost ZIP souboru je 350 MB.
  • V případě odmítnutí systémem nejprve podrobně prostudujte chybový text, odstraňte uvedené nedostatky a opakujte.
  • Pokud si nevíte rady, napište email svému cvičícímu a zkopírujte do něj celý text výpisu chyb ze systému.
  • Projekt sami nikdy neposílejte mailem ani jiným způsobem, je to zbytečné. Odevzdání bude uznáno až v okamžiku úspěšného nahrání do systému.
 • Zároveň předejte cvičícímu kopii fotografií a doprovodného textu/cover na DVD (4GB) nebo na USB flash disku ve tvaru kreditní karty (4GB) (pro archivaci):
  • Mělo by jít o stejný obsah, jako odevzdaný ZIP, jen to nebude zabalené v ZIPu, ale nahrané přímo v kořenovém adresáři nosiče.
  • Navíc musí obsahovat esej (viz. níže).
  • DVD / USB flash disk ve tvaru kreditní karty popište vaším jménem, příjmením, uživatelským jménem FEL, datem zpracování, obsahem.
  • Velikost 10 fotografií na DVD / USB flash disku ve tvaru kreditní karty je omezena pouze velikostí nosiče (tedy např. 10 x 300 MB) s přihlédnutím k dalším doplňkovým textovým a grafickým souborům.
  • Ke grafickému provedení datového nosiče, DVD nebo USB flash disku ve tvaru kreditní karty, se u zkoušky přihlíží.

Proč optický disk (4GB) v dnešní době?

Vzhledem k nezanedbatelnému celkovému objemu dat (např. 10 x 300 MB, TIFF) je to pro nás stále nejpraktičtější způsob pro rychlé hodnocení a zálohování vašich prací, cena média je minimální. DVD lze popsat lihovým fixem, polepit samolepkou, vytvořit jedinečný autorský design (fotografie - text - grafika).

Proč USB flash disk (4GB) ve tvaru kreditní karty?

Cena se přibližuje ceně DVD. USB vstup má na rozdíl od DVD mechaniky téměř každý počítač. Cena je “dorovnávána” neexistencí DVD mechaniky. “Kreditní kartu” lze popsat lihovým fixem, polepit samolepkou, vytvořit jedinečný autorský design (fotografie - text - grafika). Karta je odolná, snadno přenosná a dobře skladovatelná.

TIP : Odevzdávat budete 1 ks, ale udělejte si 1 ks také pro sebe!

Děkujeme, že dodržujete uvedená pravidla. Výrazně nám tím usnadníte organizaci výstavy a zvýšíte také svou šanci na dobré umístění v soutěži.

Ukázky úspěšných Projektů z minulých let najdete v síni slávy.

Odevzdání Projektu je podmínkou pro získání zápočtu. Není zde žádný termín ani sankce.

Projekt student odevzdává cvičícímu.

Projekt ( DVD / USB flash disk ve tvaru kreditní karty a tištěný Cover / Obálka projektu) je odevzdáván společně v průhledné čiré/lesklé závěsné fólii na dokumenty A4 (zakládací U obal, “košilka”).

Hodnocení Projektu

 • Projekt je v týdnech před zkouškou hodnocen individuálně zkoušejícím Romanem Sejkotem.
 • Celkem lze za projekt získat maximálně 32 bodů.
 • Za vynikající OBSAH lze získat až 16 bodů.
 • ORIGINALITA může přinést až 8 bodů.
 • FORMA, zajímavý styl přináší rovněž až 8 bodů.

ESEJ a jeho odevzdání

Nezávisle na projektu píší studenti esej, kterou odevzdají společně s projektem. Na konci semestru student odevzdává esej (na DVD/USB flash disku ve tvareu kreditni karty společně s fotografiemi) na téma Fotografie. Hodnocen bude hlavně obsah, který se může pohybovat od technické, historické či principiálně objektivní hranice, až po hranici psychologickou, filosofickou a čistě subjektivní. Narozdíl od nezaujatých referátů a suchých technických zpráv (na které jste zvyklí) je žádoucí zde projevit vlastní názor na věc.

Esej je literární odborně publicistický žánr středního či kratšího rozsahu, úvaha na určité téma, spočívající v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení. Autor eseje posuzuje problém v širším kontextu, komentuje současná řešení a naznačuje nová, často klade otázky a společně se čtenářem na ně hledá odpověď. Esej je tedy jakýsi dialog autora se sebou samým i se čtenářem. Je často psána živým, obrazným jazykem.

Zdroj: Wikipedie

Text má mít minimálně 4000±200 znaků (cca dvě stránky A4). Papírový výtisk eseje pro odevzdání k zápočtu zajistí student. Komentář a konzultace eseje studentovi zajistí zkoušející, pokud o to student během cvičení a kunzultací požádá.

Ukázky esejí z minulých let najdete v síni slávy.

Odevzdání eseje je podmínkou pro získání zápočtu. Není zde žádný termín ani sankce.

Esej student odevzdává cvičícímu vytištěný (minimálně 2 strany A4 textu, může obsahovat ilustrace, z čehož plynou např. 1 až 2 strany navíc), úvodní nultá strana obsahuje název Eseje, studijní předmět, rok, jméno studenta a jeho e-mailovou adresu.

Esej je odevzdáván zvlášť v průhledné čiré/lesklé závěsné fólii na dokumenty A4 (zakládací U obal, “košilka”).

Hodnocení Eseje

 • Esej je v týdnech před zkouškou hodnocen individuálně zkoušejícím Romanem Sejkotem.
 • Celkem lze za Esej získat maximálně 20 bodů.
 • Za vynikající OBSAH lze získat až 10 bodů.
 • ORIGINALITA námětu může přinést až 5 bodů.
 • FORMA, musí to být literární útvar zvaný esej (úvaha, zamyšlení) včetně bezchybného jazyka, přináší rovněž až 5 bodů.

Hodnocení Projektu a Eseje

 • Maximální ohodnocení je dohromady 52 bodů, vynikající základ pro úspěšné složení zkoušky.
 • Dalším bodovým bonusem ke zkoušce je i dobrý výsledek v Soutěži semestrálních projektů, což ale obnáší včasné odevdání fotografií do soutěže!

SOUTĚŽ semestrálních projektů a VÝSTAVA fotografií

 • Odevzdané fotografie budou zhodnoceny ve dvou kolech. Cílem prvního kola je poskytnout studentům zpětnou vazbu a vybrat dvacet nejlepších souborů fotografií pro výstavu a soutěž.
 • Práce všech autorů budou ohodnoceny po umělecké a technické stránce a tato zpětná vazba bude dostupná přes odevzdávací systém. Termín viz výše.
 • Ve druhém kole hodnocení budou vybrány tři nejlepší práce, pořadí ostatních stanovováno nebude.
 • Vybrané nejlepší soubory fotografií budou vystaveny od 14. týdne semestru po dobu několika týdnů (možná měsíců nebo celý rok).
 • Vernisáž výstavy proběhne v Dejvicích v areálu CIIRC, prosklené přízemí budovy A - Rektorát ČVUT. Na vernisáži budou vyhlášeny tři nejlepší soutěžní soubory fotografií a jejich autoři obdrží o umístění osvědčení včetně hodnotných odborných knih.
 • Podmínkou pro účast v soutěži je odevzdání práce v termínu a souhlas s publikací odevzdaných fotografií. Nahráním fotografií automaticky projevíte souhlas ve smyslu §35 autorského zákona v následujícím znění:

Děkujeme, že dodržujete uvedená pravidla. Výrazně nám tím usnadníte organizaci výstavy a zvýšíte také svou šanci na dobré umístění v soutěži!


Stránku udržuje tým DIF

courses/a7b33dif/projektaesej.txt · Last modified: 2024/03/07 13:17 by sejkorom