Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

A7B33DIF – Zpracování digitální fotografie

Rozvrh Posluchači BRUTE Diskusní fórum fotogalerie, pravidla boje proti plagiátorství.

Naše motto je “fotografie není náhoda”. Od úvodní myšlenky, přes kompozici a přípravu scény, nastavení fotoaparátu, zpracování v počítači až po finální tisk či vystavení na web je třeba vzít v potaz řadu aspektů, které si nefotografové běžně neuvědomí. Studentům předmětu DIF chceme některé z nich přiblížit. Začínáme v únoru ve fotografickém ateliéru v Dejvicích a v polovině semestru se přesouváme k postprodukci digitálního obrazu do učebny na Karlově náměstí. Další informace viz "Cíle předmětu a metody jeho vyučování".

PDF verze

Aktuality

VE SMYČCE ČASU a KONTRAST, to jsou názvy dvou semestrálních fotografických projektů pro LS 2019. Projekty byly vybrány demokratickým hlasováním asi 60 studentů přítomných na přednášce dne 28. 2. 2019 z asi dvaceti názvů projektů, které navhli studenti a učitelé. Přejeme všem studentům Dobré světlo!

FEL ČVUT má kalendář na rok 2019 z nejlepších prací studentů všech fakult ČVUT navštěvujících náš předmět DIF.

Podrobnosti dále v sekci “Minulé výsledky” včetně možnosti stažení celého kalendáře a prohlídky ve formátu PDF.

Chcete se dozvědět více o digitální fotografii?

Zapište si volitelný předmět A7B33DIF na letní semestr 2019. Vítáme studenty ze všech studijních programů a fakult ČVUT (Jak na to?).

Kurz je určen zejména pro začínající fotografy, které seznámíme s technikou fotografování i následným zpracováním snímků včetně populárních postupů jako je HDR.

Pokročilejší fotografové se mohou realizovat v soutěžním fotografickém projektu na dané téma s možností konzultace s profesionálním fotografem Romanem Sejkotem.

Pro všechny, kdo dosud neměli tu příležitost, bude též jistě zajímavá aktivní práce se světlem ve fotografickém ateliéru i mimo něj. Studio lze zapůjčit pro vaši vlastní tvorbu.

Jsme schopni vám krátkodobě zapůjčit školní fotoaparát, nicméně možnost využívat vlastní přístroj je velkou výhodou pro průchod předmětem. Fotoaparát by měl mít sáňky na blesk, možnost nastavit manuálně čas, clonu, ISO, white balance a ideálně i fotit do raw formátu.

Máme vlastní učebnici, která je postavena na devítiletých základech výuky předmětu DIF na FEL ČVUT pro studenty všech fakult ČVUT.

Kniha FOTOGRAFIE byla vydána v roce 2017 a stala se reprezentativním darem Rektorátu ČVUT k 310. výročí existence ČVUT v Praze.

Přednášky: čtvrtek 14:30-16:00, JP:B-670 (CIIRC ČVUT)

Přednášející: Václav Hlaváč (VH), Roman Sejkot (RS)

č.t. datum náplň prezentace
1 21. 2. 2019 (RS) Historie fotografie. Technika a obsah. Zadání semestrálních prací / Projekt / Esej Technika, 12 českých fotografů, 12 světových fotografů
2 28. 2. 2019 (RS) Fotografické styly. Výtvarná a dokumentární fotografie. Fotografické styly
3 7. 3. 2019 (RS) Světlo a osvětlování ve fotografii. Speciální osvětlení pro technickou fotografii. Osvětlení ve fotografii
4 14. 3. 2019 (RS) Kompozice. Kompozice
5 21. 3. 2019 (RS) Teorie a psychologie fotografie. Teorie a psychologie fotografie
6 28. 3. 2019 (RS) Technická a vědecká fotografie. Autorský zákon pro fotografy. Autorský zákon pro fotografy.
7 4. 4. 2019 (VH) Fotoaparát. Pořízení statického obrazu, geometrie, optika. DZO, zakotvení. Fotoaparát, optika, Počítačové vidění, zakotvení
8 11. 4. 2019 (RS) DTP a komerční software. Filosofie fotografie. Filosofie fotografie
9 18. 4. 2019 (VH) Digitální obraz a jeho vlastnosti. Barva a její vnímání. Barevné obrazy. Správa barev mezi zařízeními. Digitální obraz, Barevné obrazy, Správa barev
10 25. 4. 2019 (VH) Jasové a geometrické transformace. Fourierova transformace. Předzpracování ve frekvenčním spektru. Jasové a geom. tx, Fourierova tx, Fourier. filtrace
11 2. 5. 2019 (RS) Budoucnost fotografie.
12 9. 5. 2019 Bez přednášky. Přesun výuky. Učí se jako v lichou středu.
13 16. 5. 2019 (VH) Předzpracování, vyhlazování, detekce hran, zaostřování. Předzpracování v prostoru obrazů, Detekce hran, ostření
14 23. 5. 2019 (VH) Segmentace pro fotografii, principy dovolující např. maskování lasem, kouzelnou hůlkou. Komprese obrazů. Komprese obrazů

Odkazy na prezentace přednášek jsou z předchozího školního roku. Přednášející budou prezentace typicky před přednáškou vylepšovat a odpovídajícím způsobem na této stránce postupně občerstvovat i odkazy.

Konzultace semestrálního projektu, nebo jiných neškolních aktivit týkajících se fografie, je možná s Romanem Sejkotem v prvním bloku semestru během 45 minut po každé přednášce.

Doporučená literatura

Cvičení, pravidla pro zápočet a zkoušku, opisování

  • Opisování považuji za nepřípustné. Bude-li student při písemce přistižen při opisování, bude z písemky hodnocen nula body bez možnosti psát písemku znovu. U odevzdaných esejů, projektů a dalších úloh je opisování kontrolováno a srovnáváno s pracemi jiných. Opisování bude v předmětu trestáno. Dále bude studijní oddělení FEL ČVUT požádáno, aby opisování zaznamenalo do studijní dokumentace studenta.

Václav Hlaváč, zodpovědný za předmět

Minulé výsledky

Kalendář FEL ČVUT na rok 2019 ze studentských prací DIF a DCGI z roku 2018

Pro fakultní kalendář FEL ČVUT na rok 2019 jsme vybrali to nejlepší z prací studentů DIF a DCGI za rok 2018.

Celý kalendář FEL 2019 lze stáhnout a užít pro vlastní potřebu.

Výstava studentských fotografií na téma BARVA a ALFA A OMEGA proběhla v květnu až červnu 2018 ve dvoraně historické budovy ČVUT na Karlově náměstí a následně byly fotografie vystaveny ve vstupu nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2018

Jako již tradičně jsme pro fakultní kalendář na rok 2018 vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v minulém roce i dřívějších.

Celý kalendář FEL 2018 lze stáhnout a užít pro vlastní potřebu.

Výstava studentských fotografií na téma CHAOS a CESTA proběhla v květnu až červnu 2017 ve dvoraně historické budovy ČVUT na Karlově náměstí a následně byly fotografie vystaveny ve vstupu nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2017

Jako již tradičně jsme pro fakultní kalendář na rok 2017 vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v minulém roce i dřívějších.

Autoři vybraných fotografií si mohou vyzvednout výtisk kalendáře u J. Šochmana (KN:G-2).

Výstava studentských fotografií na téma SVĚTLO a MEZERA proběhla v květnu až červnu 2016.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2016

Pro fakultní kalendář na rok 201ž jsme opět vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v posledních letech.

Výstava studentských fotografií na téma SVĚTLO a MEZERA proběhla v červnu 2015.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii, kde naleznete též fotky z vernisáže výstavy.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2015

Pro fakultní kalendář na rok 2015 jsme vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v posledních letech.

Soutěž studentských fotografií

Nejlépe hodnocené fotografie v roce 2014 si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Vybrané práce za celou dobu běhu předmětu najdete v síni slávy.

Přání studentům

Přejeme studentům, ať se jim látka předmětu Zpracování digitální fotografie líbí a dobře studuje. Těšíme se na zpětnou vazbu a podněty k vylepšení. Mluvte s námi buď po přednášce nebo nám pošlete email.

Václav Hlaváč, Roman Sejkot, 18. 2. 2018

courses/a7b33dif/start.txt · Last modified: 2019/05/21 14:54 by sochmjan