Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

A7B33DIF – Zpracování digitální fotografie

Naše motto je “fotografie není náhoda”. Od úvodní myšlenky, přes kompozici a přípravu scény, nastavení fotoaparátu, zpracování v počítači až po finální tisk či vystavení na web je třeba vzít v potaz řadu aspektů, které si nefotografové běžně neuvědomí. Studentům předmětu DIF chceme některé z nich přiblížit. Začínáme v únoru ve fotografickém ateliéru v Dejvicích a v polovině semestru se přesouváme k postprodukci digitálního obrazu do učebny na Karlově náměstí. Další informace viz "Cíle předmětu a metody jeho vyučování".

PDF verze

Aktuality

Milí studenti! Děkujeme vám za příkladný vztah k předmětu DIF. Děkujeme za dopisy s připomínkami, které předmět DIF posouvají dál a vylepšují jej. Svým specifickým způsobem studijní předmět posunuje vpřed i současná zdravotní krize. Doba je vzhledem k epidemii turbodynamická a co platilo včera, neplatí dnes. Řiďte se vlastní hlavou, radami blízkých, pokyny vlády, škola je rovněž důležitá, ale až na yxtém místě (CHYBA?… :).

Nikdo ze studentů nebude trestán za koplikace nezpůsobené vlastní vinou. Nahrávejte své práce průběžně do odevzdávacího systému. Nezapomeňte na tvorbu Projektu a Eseje. Mnohé z konceptů Projektu jsou velmi zajímavé a povzbudivé.

Cvičení Architektura nemusí být naplněno pouze krásnými známými a turisticky atraktivními budovami. Všude po republice je mnoho samot, hradů, zámků, kapliček atd. Vycházky do lesa, do přírody, do parků, nikdo nezakázal, naopak je to velmi prospěšné a pravděpodobnost, že se tam člověk nakazí, se limitně blíží nule (NEPOZOROVANÉ… :). Existuje i tzv. zahradní architektura. Mnohá města mají úžasné parky. Na webu najdete mnoho ukázek, jak fotografovat tzv. drobnou architekturu. “Architektura” je i dům, ve kterém žijete, byt či místnosti, které obýváte. Interiéry jsou rovněž součástí architektury. Toto cvičení by se mohlo stát zajímavou sondou do nitra současné české architektury, uvidíme…

Cvičení Zátiší rovněž spadá do cvičení zvládnutelných doma podle přesných pokynů a popisů uvedených na stránkách předmětu DIF. Nebojte se tzv. kopírování, nápodoby, prostě se pokuste obšlehnout to, co před vámi udělali jiní mistři. Když se to povede Vám, klobouk dolů! Držíme palce!

Když budete potřebovat poradit, volejte ideálně svému cvičícímu. Je to lepší než čas trávený psaním, jde o osobní komunikaci.

Dobrého světla je teď všude dost, a proto vám přejeme Dobré zdraví!

Roman Sejkot, Praha, 18. 3. 2020

CHYBA? a NEPOZOROVANÉ, to jsou názvy semestrálních fotografckých projektů pro LS 2020. Témata projektů byla vybrána z několika desítek navržených témat demokratickým hlasováním studentů přítomných na přednášce dne 27. 2. 2020. Autoři témat níže dále rozvádějí, jak to mysleli. Jejich uvažování může jako malá nápověda pomoci těm studentům, kteří dosud nemají jasno, kterým směrem se vydat.

Téma CHYBA? navrhl kolega fotograf a pedagog Petr Neugebauer s následujícím vysvětlením: “V zadání je napsaná chyba s otazníkem. Můžeme proto uvažovat nad tím co chyba je a není? Všichni známe film Císařův pekař - Pekařův císař z roku 1951, kde v Alchymistické dílně na dvoře Rudolfa II. se to chybami jen hemží. Při vynalézání vznikají jiné poznatky a produkty, než původně měly. V moderní vědě se systém pokus - omyl nepraktikuje, ale neplánované objevy budou vždy. Jde tedy spíše o hledání nových přístupů a myšlenek v dané oblasti. Co jeden vědec může považovat za chybu, jinému postup a cílené zkoumání může vynést Nobelovu cenu. O chybě můžeme uvažovat i z hlediska technologií, které nás bezprostředně obklopují. Zda nám moderní technologie slouží nebo ne. Určitě jste se setkali i s pojmem Glitch fotografie. Se záměrnou chybou v digitálním souboru. Mohli bychom ji přirovnat k impresionistické nebo až expresionistické malbě. Kdy malíři nešlo o přesné zachycení reality a její dokonalý popis. Tak jak jí uměla již v té době fotografie. Ale posunuli malbu dál k pocitu. Čerpali buď z veknovních podnětů nebo z vnitřních prožitků. Chyba může být i nabourávání myšlení nejen o fotografii. Záměrná práce s chybou. Nedržení se příruček, ale samostatné zkoumání. Např. uvedu odkaz na práci Jana Mahra a diptych s kostkami http://jiriptacek.blogspot.com/2018/09/jan-mahr-fotografii-chci-vytvaret-nejen.html nebo Ivana Gravlejse https://www.ivarsgravlejs.com/ kde v souboru Useful Advices for Photographers pracuje se záměrným porušováním rad ve fotografických příručkách a ptá se, zda ta špatná varianta není nakonec lepší než ta správná. V jiném souboru My Newspaper záměrně porušuje realitu (vytváří chyby) a čeká, zda si toho pozorný čtenář novin všimne. Přidává na tričko knoflíčky Zdeňku Mahlerovi nebo přistaví jedno patro modelu hradu Karlštejn. Nakonec se ke změnám přihlásí sám :-)”.

Téma NEPOZOROVANÉ navrhl na přednášce přítomný student Lukáš Vacek, který interpretuje téma takto: “Nepozorované, aneb kouzlo okamžiku… Často se pomocí fotoaparátu podaří, ať už chtěně nebo nechtěně, zachytit kouzlo jediného okamžiku. Okamžiku který by jinak zanikl bez povšimnutí. Pro někoho, kdo je však tento okamžik schopen zachytit a podělit se o něj, vzniká příležitost zvěčnit například to, co by jinak zůstalo nepovšimnuto… To vše mi proběhlo hlavou, než jsem toto téma vyslovil, avšak kdo definuje, co je a co není nepovšimnuté? Protože neexistuje nejspíš nikdo, kdo by viděl všechno, pak nutně pro každého existuje něco, co je pro něj stále nepovšimnuté. Existuje tedy špatná interpretace slova “nepozorované”? Nebo je to pouze o tom, najít to, co je stále “novinkou”, pro co nejvíce lidí…”.

Ctěný čtenář už jistě pochopil, že oba autoři jsou filosofové a že bude možná lepší jít svou vlastní cestou, možná s aktuálním námětem KORONAVIRUS, který není od dvou výše zmíněných až tak daleko… NEPOZOROVANÁ CHYBA?

Na první přednášce studenti pomohou vybrat dvě témata pro semestrální fotografické projekty pro tento kurz. Každý student předmětu si jedno z těchto dvou témat vybere pro jeho semestrální projekt.

Chcete se dozvědět více o digitální fotografii?

Zapište si volitelný předmět A7B33DIF na letní semestr 2020. Vítáme studenty ze všech studijních programů a fakult ČVUT (Jak na to?).

Kurz je určen zejména pro začínající fotografy, které seznámíme s technikou fotografování i následným zpracováním snímků včetně populárních postupů jako je HDR.

Pokročilejší fotografové se mohou realizovat v soutěžním fotografickém projektu na dané téma s možností konzultace s profesionálním fotografem Romanem Sejkotem.

Pro všechny, kdo dosud neměli tu příležitost, bude též jistě zajímavá aktivní práce se světlem ve fotografickém ateliéru i mimo něj. Studio lze zapůjčit pro vaši vlastní tvorbu.

Jsme schopni vám krátkodobě zapůjčit školní fotoaparát, nicméně možnost využívat vlastní přístroj je velkou výhodou pro průchod předmětem. Fotoaparát by měl mít sáňky na blesk, možnost nastavit manuálně čas, clonu, ISO, white balance a ideálně i fotit do raw formátu.

Máme vlastní učebnici, která je postavena na letitých základech výuky předmětu DIF na FEL ČVUT pro studenty všech fakult ČVUT.

Kniha FOTOGRAFIE byla vydána v roce 2017 a stala se reprezentativním darem Rektorátu ČVUT k 310. výročí existence ČVUT v Praze.

Přednášky: čtvrtek 14:30-16:00, JP:B-670 (CIIRC ČVUT)

Přednášející: Václav Hlaváč (VH), Roman Sejkot (RS)

Přednášíme počínaje 19. 3. 2020 do odvolání vzdáleně pomocí nástroje Microsoft Teams. Následují pokyny proděkana FEL pro studium

Vážení studenti, v reakci na opatření ohledně koronaviru připravujeme nástroje pro online výuku. Pro předmět XY jsme v rámci zkušebního provozu vytvořili tým/předmět ve službě Microsoft Teams. Do týmu je možné vstupovat přes webové rozhraní a nebo desktopovou aplikaci. Webové rozhraní nemusí disponovat některými funkcemi. Různé webové prohlížeče navíc podporují různé funkce – nejlépe se nám osvědčil Google Chrome. Pro plné využití všech vlastností však doporučujeme používat desktopovou aplikaci (ke stažení v rámci multilicence na https://teams.microsoft.com/downloads). Přihlášení (webové rozhraní): 1. Ve webovém prohlížeči zadejte URL adresu: https://office365.cvut.cz 2. Přihlásíte se pomocí přihlašovacího jména ve tvaru username@cvut.cz (Pozor: opravdu @cvut.cz a nikoliv @fel.cvut.cz!) a vašeho hesla ČVUTid SSO (jako do KOSu) 3. V menu vyberte aplikaci Teams 4. Na úvodní stránce Teams byste měli vidět týmy, ke kterým máte přístup

Přednášky jsou v CIIRC ČVUT, Praha 6, Dejvice, Jugoslávských partyzánů 1580/3, a to v budově B (budova s dlouhou prosklenou fasádou směrem do ulice). Použijte vchod do budovy, který je nejdále od Vítězného náměstí. Je to stejný vchod, kterým se chodí do Technické menzy. Nejdříve vyjdete po schodech do chodby (ignorujete výtah hned vpravo za posuvnými dveřmi z ulice). Chodbou projdete přímo asi 15 metrů k výtahu. Vyjedete do 6. patra. Vaše kartička by měla otevírat dveře v 6. patře. Místnost JP:B-670 je druhá posluchárna, když u dveří odbočíte vlevo (směrem na jih).

č.t. datum náplň prezentace
1 20. 2. 2020 (VH) Fotoaparát. Jednooká zrcadlovka a její ovládání. Pořízení statického obrazu, geometrie, optika. Zadání semestrálních prací / Projekt / Esej Fotoaparát, optika
2 27. 2. 2020 (RS) Historie fotografie. Technika a obsah. Technika, 12 českých fotografů, 12 světových fotografů
3 5. 3. 2020 (RS) Fotografické styly. Výtvarná a dokumentární fotografie. Fotografické styly
4 12. 3. 2020 (RS) Světlo a osvětlování ve fotografii. Speciální osvětlení pro technickou fotografii. Osvětlení ve fotografii
5 19. 3. 2020 (VH) Počítačové vidění vs. digitální zpracování obrazu, zakotvení. Digitální obraz a jeho vlastnosti. Barva a její vnímání. Barevné obrazy. Správa barev mezi zařízeními. Počítačové vidění, zakotvení,Digitální obraz, Barevné obrazy, Správa barev
6 26. 3. 2020 (VH) Jasové a geometrické transformace. Předzpracování, vyhlazování, detekce hran, zaostřování. Jasové a geom. tx, Předzpracování v prostoru obrazů, Detekce hran, ostření
7 2. 4. 2020 (VH) Fourierova transformace. Předzpracování ve frekvenčním spektru. Fourierova tx, Fourier. filtrace
8 9. 4. 2020 Bez přednášky. Přesun výuky. Učí se podle pátečního rozvrhu.
9 16. 4. 2020 (VH) Segmentace pro fotografii, principy dovolující např. maskování lasem, kouzelnou hůlkou.
10 23. 4. 2020 (RS) Kompozice. Kompozice
11 30. 4. 2020 (RS) Teorie a psychologie fotografie. Teorie a psychologie fotografie
12 7. 5. 2020 (RS) Technická a vědecká fotografie. Autorský zákon pro fotografy. Autorský zákon pro fotografy
13 14. 5. 2020 (RS) DTP a komerční software. Filosofie fotografie. Budoucnost fotografie. DTP, filosofie, budoucnost
14 21. 5. 2020 (VH) Komprese obrazů. Komprese obrazů

Odkazy na prezentace přednášek jsou z předchozího školního roku. Přednášející budou prezentace typicky před přednáškou vylepšovat a odpovídajícím způsobem na této stránce postupně občerstvovat i odkazy.

Konzultace semestrálního projektu, nebo jiných neškolních aktivit týkajících se fografie, je možná s Romanem Sejkotem v prvním bloku semestru během 45 minut po každé přednášce.

Doporučená literatura

Cvičení, pravidla pro zápočet a zkoušku, opisování

  • Opisování považuji za nepřípustné. Bude-li student při písemce přistižen při opisování, bude z písemky hodnocen nula body bez možnosti psát písemku znovu. U odevzdaných esejů, projektů a dalších úloh je opisování kontrolováno a srovnáváno s pracemi jiných. Opisování bude v předmětu trestáno. Dále bude studijní oddělení FEL ČVUT požádáno, aby opisování zaznamenalo do studijní dokumentace studenta.

Václav Hlaváč, zodpovědný za předmět

Minulé výsledky

Kalendář FEL ČVUT na rok 2019 ze studentských prací DIF a DCGI z roku 2018

Pro fakultní kalendář FEL ČVUT na rok 2019 jsme vybrali to nejlepší z prací studentů DIF a DCGI za rok 2018. Celý kalendář FEL 2018 lze stáhnout a užít pro vlastní potřebu.

Výstava studentských fotografií na téma BARVA a ALFA A OMEGA proběhla v květnu až červnu 2018 ve dvoraně historické budovy ČVUT na Karlově náměstí a následně byly fotografie vystaveny ve vstupu nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2018

Jako již tradičně jsme pro fakultní kalendář na rok 2018 vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v minulém roce i dřívějších. Celý kalendář FEL 2018 lze stáhnout a užít pro vlastní potřebu.

Výstava studentských fotografií na téma CHAOS a CESTA proběhla v květnu až červnu 2017 ve dvoraně historické budovy ČVUT na Karlově náměstí a následně byly fotografie vystaveny ve vstupu nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2017

Jako již tradičně jsme pro fakultní kalendář na rok 2017 vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v minulém roce i dřívějších.

Výstava studentských fotografií na téma SVĚTLO a MEZERA proběhla v květnu až červnu 2016.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2016

Pro fakultní kalendář na rok 201ž jsme opět vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v posledních letech.

Výstava studentských fotografií na téma SVĚTLO a MEZERA proběhla v červnu 2015.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii, kde naleznete též fotky z vernisáže výstavy.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2015

Pro fakultní kalendář na rok 2015 jsme vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v posledních letech.

Soutěž studentských fotografií 2014

Nejlépe hodnocené fotografie v roce 2014 si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Vybrané práce za celou dobu běhu předmětu najdete v síni slávy.

Přání studentům

Přejeme studentům, ať se jim látka předmětu Zpracování digitální fotografie líbí a dobře studuje. Těšíme se na zpětnou vazbu a podněty k vylepšení. Mluvte s námi buď po přednášce nebo nám pošlete email.

Václav Hlaváč, Roman Sejkot, 16. 1. 2020

courses/a7b33dif/start.txt · Last modified: 2020/03/18 13:29 by sejkorom