Notice
This page is located in a preparation section till 17.02.2020.

A7B33DIF – Zpracování digitální fotografie

Naše motto je “fotografie není náhoda”. Od úvodní myšlenky, přes kompozici a přípravu scény, nastavení fotoaparátu, zpracování v počítači až po finální tisk či vystavení na web je třeba vzít v potaz řadu aspektů, které si nefotografové běžně neuvědomí. Studentům předmětu DIF chceme některé z nich přiblížit. Začínáme v únoru ve fotografickém ateliéru v Dejvicích a v polovině semestru se přesouváme k postprodukci digitálního obrazu do učebny na Karlově náměstí. Další informace viz "Cíle předmětu a metody jeho vyučování".

PDF verze

Aktuality

Na první přednášce studenti pomohou vybrat dvě témata pro semestrální fotografické projekty pro tento kurz. Každý student předmětu si jedno z těchto dvou témat vybere pro jeho semestrální projekt.

Chcete se dozvědět více o digitální fotografii?

Zapište si volitelný předmět A7B33DIF na letní semestr 2020. Vítáme studenty ze všech studijních programů a fakult ČVUT (Jak na to?).

Kurz je určen zejména pro začínající fotografy, které seznámíme s technikou fotografování i následným zpracováním snímků včetně populárních postupů jako je HDR.

Pokročilejší fotografové se mohou realizovat v soutěžním fotografickém projektu na dané téma s možností konzultace s profesionálním fotografem Romanem Sejkotem.

Pro všechny, kdo dosud neměli tu příležitost, bude též jistě zajímavá aktivní práce se světlem ve fotografickém ateliéru i mimo něj. Studio lze zapůjčit pro vaši vlastní tvorbu.

Jsme schopni vám krátkodobě zapůjčit školní fotoaparát, nicméně možnost využívat vlastní přístroj je velkou výhodou pro průchod předmětem. Fotoaparát by měl mít sáňky na blesk, možnost nastavit manuálně čas, clonu, ISO, white balance a ideálně i fotit do raw formátu.

Máme vlastní učebnici, která je postavena na devítiletých základech výuky předmětu DIF na FEL ČVUT pro studenty všech fakult ČVUT.

Kniha FOTOGRAFIE byla vydána v roce 2017 a stala se reprezentativním darem Rektorátu ČVUT k 310. výročí existence ČVUT v Praze.

Přednášky: čtvrtek 14:30-16:00, JP:B-670 (CIIRC ČVUT)

Přednášející: Václav Hlaváč (VH), Roman Sejkot (RS)

Přednášky jsou v CIIRC ČVUT, Praha 6, Dejvice, Jugoslávských partyzánů 1580/3, a to v budově B (budova s dlouhou prosklenou fasádou směrem do ulice). Použijte vchod do budovy, který je nejdále od Vítězného náměstí. Je to stejný vchod, kterým se chodí do Technické menzy. Nejdříve vyjdete po schodech do chodby (ignorujete výtah hned vpravo za posuvnými dveřmi z ulice). Chodbou projdete přímo asi 15 metrů k výtahu. Vyjedete do 6. patra. Vaše kartička by měla otevírat dveře v 6. patře. Místnost JP:B-670 je druhá posluchárna, když u dveří odbočíte vlevo (směrem na jih).

č.t. datum náplň prezentace
1 20. 2. 2020 (RS) Historie fotografie. Technika a obsah. Zadání semestrálních prací / Projekt / Esej Technika, 12 českých fotografů, 12 světových fotografů
2 27. 2. 2020 (VH) Počítačové vidění vs. digitální zpracování obrazu, zakotvení. Fotoaparát. Pořízení statického obrazu, geometrie, optika. Počítačové vidění, zakotvení,Fotoaparát, optika
3 5. 3. 2020 (RS) Fotografické styly. Výtvarná a dokumentární fotografie. Fotografické styly
4 12. 3. 2020 (RS) Světlo a osvětlování ve fotografii. Speciální osvětlení pro technickou fotografii. Osvětlení ve fotografii
5 19. 3. 2020 (RS) Kompozice. Kompozice
6 26. 3. 2020 (RS) Teorie a psychologie fotografie. Teorie a psychologie fotografie
7 2. 4. 2020 (RS) Technická a vědecká fotografie. Autorský zákon pro fotografy. Autorský zákon pro fotografy.
8 9. 4. 2020 Bez přednášky. Přesun výuky. Učí se podle pátečního rozvrhu.
9 16. 4. 2020 (RS) DTP a komerční software. Filosofie fotografie. Budoucnost fotografie. Filosofie fotografie
10 23. 4. 2020 (VH) Digitální obraz a jeho vlastnosti. Barva a její vnímání. Barevné obrazy. Správa barev mezi zařízeními. Digitální obraz, Barevné obrazy, Správa barev
11 30. 4. 2020 (VH) Jasové a geometrické transformace. Předzpracování, vyhlazování, detekce hran, zaostřování. Jasové a geom. tx, Předzpracování v prostoru obrazů, Detekce hran, ostření
12 7. 5. 2020 (VH) Fourierova transformace. Předzpracování ve frekvenčním spektru. Fourierova tx, Fourier. filtrace
13 14. 5. 2020 (VH) Fyzika pořízení obrazu. Segmentace pro fotografii, principy dovolující např. maskování lasem, kouzelnou hůlkou. Fyzika pořízení obrazu
14 21. 5. 2020 (VH) Komprese obrazů. Komprese obrazů

Odkazy na prezentace přednášek jsou z předchozího školního roku. Přednášející budou prezentace typicky před přednáškou vylepšovat a odpovídajícím způsobem na této stránce postupně občerstvovat i odkazy.

Konzultace semestrálního projektu, nebo jiných neškolních aktivit týkajících se fografie, je možná s Romanem Sejkotem v prvním bloku semestru během 45 minut po každé přednášce.

Doporučená literatura

Cvičení, pravidla pro zápočet a zkoušku, opisování

  • Opisování považuji za nepřípustné. Bude-li student při písemce přistižen při opisování, bude z písemky hodnocen nula body bez možnosti psát písemku znovu. U odevzdaných esejů, projektů a dalších úloh je opisování kontrolováno a srovnáváno s pracemi jiných. Opisování bude v předmětu trestáno. Dále bude studijní oddělení FEL ČVUT požádáno, aby opisování zaznamenalo do studijní dokumentace studenta.

Václav Hlaváč, zodpovědný za předmět

Minulé výsledky

Kalendář FEL ČVUT na rok 2019 ze studentských prací DIF a DCGI z roku 2018

Pro fakultní kalendář FEL ČVUT na rok 2019 jsme vybrali to nejlepší z prací studentů DIF a DCGI za rok 2018. Celý kalendář FEL 2018 lze stáhnout a užít pro vlastní potřebu.

Výstava studentských fotografií na téma BARVA a ALFA A OMEGA proběhla v květnu až červnu 2018 ve dvoraně historické budovy ČVUT na Karlově náměstí a následně byly fotografie vystaveny ve vstupu nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2018

Jako již tradičně jsme pro fakultní kalendář na rok 2018 vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v minulém roce i dřívějších. Celý kalendář FEL 2018 lze stáhnout a užít pro vlastní potřebu.

Výstava studentských fotografií na téma CHAOS a CESTA proběhla v květnu až červnu 2017 ve dvoraně historické budovy ČVUT na Karlově náměstí a následně byly fotografie vystaveny ve vstupu nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2017

Jako již tradičně jsme pro fakultní kalendář na rok 2017 vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v minulém roce i dřívějších.

Výstava studentských fotografií na téma SVĚTLO a MEZERA proběhla v květnu až červnu 2016.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2016

Pro fakultní kalendář na rok 201ž jsme opět vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v posledních letech.

Výstava studentských fotografií na téma SVĚTLO a MEZERA proběhla v červnu 2015.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii, kde naleznete též fotky z vernisáže výstavy.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2015

Pro fakultní kalendář na rok 2015 jsme vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v posledních letech.

Soutěž studentských fotografií 2014

Nejlépe hodnocené fotografie v roce 2014 si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Vybrané práce za celou dobu běhu předmětu najdete v síni slávy.

Přání studentům

Přejeme studentům, ať se jim látka předmětu Zpracování digitální fotografie líbí a dobře studuje. Těšíme se na zpětnou vazbu a podněty k vylepšení. Mluvte s námi buď po přednášce nebo nám pošlete email.

Václav Hlaváč, Roman Sejkot, 16. 1. 2020

courses/a7b33dif/start.txt · Last modified: 2020/01/17 00:55 by hlavac