Domácí úkoly

 • Ve cvičeních jsou zadávány úlohy k vypracování a samostatnému odevzdání do odevzdávacího systému.
 • Úkoly zpracovávejte průběžně z týdne na týden. Práce neodkládejte. Zpětná vazba od cvičícího je nejúčinnější ihned, lze se ihned poučit z chyb a dále je neopakovat. Cvičení nejsou klasifikována, ale vše je pro vaše dobro.
 • Cvičení povinně k odevzdání jsou označena hvězdičkou (*).
 • Ostatní cvičení lze rovněž odevzdat, budou komentována cvičícími učiteli. Při závěrečné zkoušce bude přihlédnuto zkoušejícím učitelem k odevzdání tzv. nepovinných cvičení přidělením bonusových bodů (za aktivitu v průběhu semestru).
 • Vypracované domácí úkoly nahrajte přes odevzdávací systém nejlépe do dalšího cvičení. Pokud je na úkol nějaký jiný termín odevzdání, najdete ho v systému. Vypracované úlohy nikdy neposílejte mailem. Nemůžeme nahrávat soubory za vás.
 • Součástí domácího úkolu je také výběr fotografií. Prosíme, nahrávejte minimální množství fotografií, které splňují zadání.
 • Všechny nahrané fotografie musí být ve formátu JPEG s delší stranou 2048 pixelů, v barevném prostoru sRGB a rozlišením tisku 300 dpi a obsahovat EXIF s vaším jménem (pole Author), názvem fotografie (pole Title), klíčová slova (pole Tags). Názvy jednotlivých fotografií NEsmí obsahovat speciální znaky a MEZERY. Nevyhovující fotografie mohou být zamítnuty.

  Tip: Pole Author, Title a Tags lze jednoduše nastavit ve Windows ve vlastnostech souboru (záložka Podrobnosti/Details) i pro více souborů najednou. Další možností je použití Adobe Bridge nebo Lightroom, jak si ukážeme na počítačovém cvičení.
 • Pro nahrání zabalte všechny snímky do jednoho zip souboru.
 • Odevzdání úloh prostřednictvím odevzdávacího systému je podmínkou zápočtu. Je nutno nahrát minimálně 8 povinných úloh. Pozdní odevzdání se projeví negativně u zkoušky. V případě nepřítomnosti ji vypracujte doma podle návodu na webu, místo ateliéru můžete použít domácí studio, také lze nahradit některou bonusovou úlohou (platí jen při absenci).
 • Včas odevzdané úlohy budou cvičící každý týden po daném cvičení procházet, a bude-li to na místě, poskytnou v odevzdávacím systému zpětnou vazbu k odevzdané úloze.
courses/a7b33dif/domaci_ukoly.txt · Last modified: 2023/03/06 17:00 by neugepet